Annons

Trasiga mumier

Författare: 

Publicerad

2011-02-08

De dramatiska händelserna i Kairo har fångat hela världens uppmärksamhet. Vi vill alla veta hur det ska gå – kommer protesterna att leda till ökad demokrati? Kommer fler människor att skadas? Men i nyhetsflödet från Egypten finns också en liten sidogren som inte handlar om de levande utan om de döda. Västvärldens media har fått reda på att plundrare varit inne på Egyptiska museet i Kairo och att någon form av arkeologiska, mänskliga kvarlevor blivit förstörda.

De egyptiska mumierna är världsberömda, särskilt de som identifierats som kungliga, och blotta misstanken att någon av dem skadats räcker alltså för att saken ska bli en världsnyhet. Både allmänheten och forskarna har ett väl befogat intresse av att den unika länk till historien som de här kvarlevorna utgör inte förstörs. Även den egyptiska staten tar situationen på stort allvar. För en dryg vecka sedan upprättades ett nytt departement med uppgift att ansvara för säkerheten för Egyptens museer och monument. Dr. Zahi Hawass, en meriterad arkeolog med påfallande goda relationer till engelska och amerikanska media, utsågs till det nya departementets minister.

Dr. Hawass försöker nu förmedla till omvärlden att de egyptiska fornminnena i princip är säkra. Inga kungliga mumier har förstörts, föremål som stulits har återbördats, och skadade föremål inte är värre däran än att de kan restaureras, försäkrar han (www.drhawass.com). Man är uppenbarligen mycket angelägen att visa att det egyptiska samhället förmår skydda sitt kulturarv. Saken har säkert till stor del att göra med frågan om återbördandet av antikviteter från utländska museer. Egypten har länge arbetat för att få tillbaka föremål som till exempel rosettastenen, som nu finns på British museum. Extra viktigt känns det kanske för dr. Hawass själv – så sent som i januari skrev han nämligen till New Yorks borgmästare angående den antika egyptiska obelisken i Central Park (”Cleopatra’s Needle”, i folkmun). Obelisken har vanvårdats, hävdade Hawass, och hotade att helt sonika ta tillbaka den om ingen förbättring sker.

Att många ursprungsländer inte är i stånd att skydda fornminnen har länge varit ett argument för dem som vill behålla värdefulla antikviteter i västerländska museer. Händelserna i Egypten kommer att sannolikt att försvåra för dem som vill ha tillbaka sitt kulturarv – inte bara när det gäller Egypten utan andra länder också.