Tyskungar

Publicerad

Det är, som de flesta vet, 60 år sedan tyskarna besegrades i andra världskriget. Häromveckan kom ännu en bok som uppmärksammade detta, men ur ett lite annat perspektiv. Där fördjupar sig ett antal norska forskare i de så kallade tyskungarnas liv. Många har levt hela sitt liv med sina mödrars sorg, i flera var har de också förblivit okunniga om sina fäder. Dessutom trakasserades de av folk i gemen, och drabbades hårt av samhällets sanktioner mot oäkta barn. I många fall utvecklades regelrätta kvasivetenskapliga teorier för att straffa dem och deras mödrar. De klassades som sinnesslöa och fördomar kläddes i vetenskaplig dräkt. Och eftersom det var ”vetenskapligt” var det också rätt. Något att tänka på i dag för dem som blir för vetenskapligt dogmatiska.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor