Annons

Vit bordsduk botar anorexi och övervikt?

Författare: 

Publicerad

2006-05-31
Oro för övervikt är central i diskussionerna om våra matvanor. Men bland äldre är det motsatta ett större problem - anorexi. Nu visar en holländsk studie att ”family-style dinner” på vårdhem signifikant ökade de äldres livskvalitet, kroppsvikt och fysiska funktionsförmåga. De fick äta i grupper om sex personer vid ett uppdukat bord och kunde välja mellan olika rätter. Studieupplägget var visserligen inte invändningsfritt. Men resultatet är ändå intressant, inte minst i Sverige under ett valår då äldrevården och dess användning av teknisk övervakningsutrustning är på tapeten. Frågan är också om inte ”family-style dinner” kan moderera överviktsproblemen hos unga?
2

Kommentarer

Vi äro en samlig mycket högt ansedda och välmeriterade kvällstidningsredaktörer som i vetenskapens tjänst söko personer som bor i närheten av ett tegelbruk.Ett nytt test på formidabelt exikvillibrerande bantningsrecpt är under upparbetning.Ni skola hava tillgång till en väl rymlig ryggsäck samt löparskor för experimentet.Svarkuvär lämnas ipersonligen till Expressens Redaktion.Kuväret skola vara märkt med texten " Efterhand ökad packning "

Jo,jag läser Björn Ramels Text,så känner jag ett visst hopp,om att inte VÅRDINSTITUIONERNA ska bli Läkemedelsföretagens Auswitch,utan en Värdig plats att vara Gammal och skröplig på.Familjemiddag,och olika Rätter,låter Humant.INTE en plats där man blir itryckt Psykofarmaka,och andra substanser,som det inte bedrivs NÅGON SOM HELST forskning på hur de interaktiverar kroppen med sina "Gauffains Blandningar".BRA att någon Forskare inte går i Läkemedelsföretagens Lobbyisters Ledband,utan verkligen SER TILL DE ÄLDRES BEHOV av ett Respekterat Liv och ett Lå-å-å-å-ngt Åldrande,annars blir ju Äldrevården en kort vistelses uppehåll före Kremering,Jordfästing,eller det "Nya" Flytande Kvävgas och Ultra-Ljuds decomposering.Damm-konstruktion av kropp.Dust-to-Dust-metoden...En Metod vart ju"Ballonggas+N2O 3ppm"-dvs Ett Rum med Helium 80%+Syre20%+Lustgas 3-8parts per million=ett Kalle Ankas-SkrattrumTjocka-Dimma-eller Fenyl-Alanin/aspartam/sötningsmedel,som ALDRIG borde varit godkännt som Livsmedelstillsats...Thomas Kallmyr-enligt Emanuel E.Kant och Dr.Krall,samt Ernesto Espinoza och Carl Ljung,samt Gustav Blom från Dannemora 1920=Orgelbyggaren vars fru gillade "Der Flieger" som kraschade på ett fält vid Dannemora Gruvfackets Fest...............