Fredrik Charpentier Ljungqvist

Fredrik Charpentier Ljungqvist är fil.dr i historia, verksam som medeltidshistoriker på Historiska institutionen och som klimatforskare på Bolincentret för klimatforskning vid Stockholms universitet. Han har publicerat många vetenskapliga och populärvetenskapliga artiklar inom såväl nordisk medeltidshistoria som paleoklimatologi. Under våren 2016 publicerades en klimathistorisk artikel i tidskriften Nature, med Fredrik Charpentier Ljungqvist som huvudförfattare.

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor