Gert Helgesson

  • Professor i medicinsk etik vid Karolinska Institutet i Stockholm.
  • Arbetar med undervisning och forskning i medicinsk etik, särskilt forskningsetik.
  • Medlem i Karolinska Institutets etikråd.
  • Leder den arbetsgrupp som fått i uppgift av rektor att se över Karolinska Institutets hantering av namngivning och minnesmärken och unversitetets anatomiska samling.

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor