Pamela Schultz Nybacka

Pamela Schultz Nybacka
Bild: Anna Hartvig
  • Universitetslektor vid institutionen för historia och samtidsstudier på Södertörns högskola.
  • Programsamordnare för, och grundare av, Bibliotekarieprogrammet på Södertörns högskola.
  • Doktorerade i företagsekonomi vid Stockholms universitet med en avhandling om bokläsning.
  • Författare till rapporten Värdet av skolbiblioteket – för hållbar utbildning och bildning (2019), ett av underlagen till Kungliga bibliotekets förslag till nationell biblioteksstrategi.
  • Författare till kapitlet ”Skolbibliotek för demokrati, lärande och kultur” tillsammans med Ulrika Centerwall och Maria Ringbo vid Borås högskola. Kapitlet ingår i den nyutkomna boken  En antologi om biblioteksväsende och biblioteksforskning (Red. Roger Blomgren, Katarina Michnik & Johan Sundeen), Studentlitteratur.

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor