Annons

Orter som slutar på und

Namnet Malmunden berättar mer än att det är en plats med sand.

De äldsta ortnamnen i Norden är ofta bildade med en ändelse som har lagts till ett grundord. Eva Nyman vid Uppsala universitet har i sitt avhandlingsarbete undersökt en sådan ändelse, nämligen und. Det är en gammal ändelse, antagligen mer än 2 000 år, och svårtolkad.

De flesta ortnamn som slutar på und har som huvudord ett konkret substantiv. I dessa namn uttrycker ändelsen att platsen kännetecknas av just vad grundordet betyder. Exempelvis anger Ekund, en ort i Danmark, att platsen kännetecknas av ekvegetation. En plats som Malmunden på Gotland betyder sandig plats. Ordet malms ursprungliga betydelse är sand och grus, och vid Malmunden finns mycket riktigt ett stort sandfält.

Namnen med und som ändelse finns glest spridda över de germanskspråkiga delarna av Norden, dvs hela Danmark samt i Norge och Sverige förutom de nordligaste delarna. De saknas i de områden som koloniserades först på vikingatiden, som Island och Färöarna. Däremot kan man följa undnamnen ner på kontinenten. Här uppträder de också i gammalt keltiskt språkområde och visar på samband mellan Norden och kontinenten i mycket gammal tid.

Du har just läst en artikel från tidskriften Forskning & Framsteg. Prenumerera här.

Kommentera:

Dela artikeln:

TIDNINGEN FÖR DIG SOM ÄR NYFIKEN PÅ ALLVAR
10 nummer 779 kr
2 nummer 99 kr
Du vet väl att du kan läsa Forskning & Framsteg i din läsplatta? Ladda ned appen från App Store eller Google Play. (Läsplatteutgåvan ingår i alla prenumerationer.)

Lägg till kommentar