Annons

Månens kratrar

Annons
Varför är månens kratrar runda och inte avlånga?Kratrarna på månen ser cirkelrunda ut. Om de har uppstått genom att kroppar har fallit ner på månens yta borde det finnas avlånga kratrar efter de kroppar som haft sned infallsvinkel. Kommentar önskas! nBERTIL KOCHSvar:Tack för en intressant fråga! Faktum är att det dröjde till mitten av 1900-talet innan det blev allmänt accepterat att det är meteoritnedslag som har gjort månens yta ärrig av kratrar. Fram till dess hade frågan om kratrarnas form utgjort själva huvudargumentet mot den tanken. Det är alltså många framstående forskare som har haft samma invändning som läsaren. Skälet till att de flesta nedslag bildar cirkelrunda kratrar är att nedslag i hastigheter av mer än 10 kilometer per sekund leder till en explosion. Då smälter nedslagskroppen och kan till och med förångas. Detsamma gäller en ungefär lika stor volym av själva nedslagsplatsen, i det här fallet månens yta. Detta sker med samma hastighet och kraft som en ordinär, större explosion, vilken ju bildar en till synes cirkulär krater. Kratervolymen som uppstår är omkring tusen gånger större än nedslagskroppens volym. nMAURITS LINDSTRÖMProfessor emeritus i geologi vid Stockholms universitet

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.

1

Kommentarer

En teori om varför det blir runda kratrar är att det har att göra med dragningskrafter mellan jorden och månen.Det kanske inte ens är Meteoritnedslag heller.Låt säga att det finns ett område eller en mineralkropp som är tyngre och som ligger under ytan. Den blir då utsatt för en dragningskraft som verkar excentriskt och kommer att bete sig som en bergkross som flyttar material till en cirkulär formation på månytan.Och med den teorin på månen så skulle det vara så på jorden och även andra planeterOch detta är en rörelseprocess som fortgår alltjämt med ebb och flod på jorden.Med rörelser menar jag då väldigt små rörelser som är omärkliga för ögat och för vanliga mätinstrument. Många kratrar är ju glasklara fall av meteoritnedslag där man hittat spår av själva meteoriten.Jag bor i Älvdalen i Dalarna och har ett exempel som själva Siljansringen 4mil österutSom jag antar att det förhåller sig så skulle man mäta radiellt väldigt noggrant där ringen tangerar omgivande bergsmassiv och få en indikering.Förväntat mätresultat skulle ju vara en förändring 2 gånger per dygn och i fas med ebb och flod.Jag har en del andra teorier om geologiska fenomen om vad dom här krafterna åstadkommer bl.a. vägskador.Jag är ut mycket i omgivningarna och tycker mig se geologiska formationer som stärker teoriernaSynpunkter