Annons

Bokanmälan: Dagbok ur det förflutna

Annons

Publicerad:

2002-07-01
År 1775 lyckades den svenske botanikern och Linnélärjungen Carl Peter Thunberg som en av få västerlänningar ta sig in i det slutna japanska samhället.

Under sina år där hann han sammanställa den första japanska floran, Flora Japonica - en bedrift som han fortfarande är känd för i Japan. Men frågan är vad som mer hände honom därborta. Han reste i väg som en äventyrlig forskare och kom hem som en torr och litet trist farbror som tappat gnistan.

Svenska Dagbladets förre Asienkorrespondent, Monica Braw, har skrivit en roman om Thunbergs år i det främmande landet. Hon låter sitt alter ego - en svensk journalist - genom en serie slumpmässiga händelser träffa på gamla fru Matsushima. Det visar sig att hennes familj under 200 år ömt har vårdat Thunbergs dagbok, och familjen låter nu för första gången en utomstående ta del av skatten.

Om det skulle vara sant vore det en sensation. Men det här är en roman så varken dagboken eller fru Matsushima finns i verkligheten. Ändå lyckas Monica Braw ge liv åt en bit svensk vetenskapshistoria och lyskraft åt en av de mindre kända av Linnés lärjungar.

Litteraturhänvisningar

Främling

Braw, Monica
Albert Bonniers förlag

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.