Annons

Johannesört hjälper inte mot depression

Risk för självmord när deprimerade inte får effektiv behandling.

Annons
I den hittills största kliniska studien av johannesörtens (Hypericum perforatum) effekt visar amerikanska forskare att den inte hjälper vid depression. Örtpreparatet har jämförts med den antidepressiva medicinen Zoloft och med sockerpiller. Studien presenteras i det amerikanska läkarförbundets tidskrift JAMA.

- Depression kan vara en livshotande sjukdom, eftersom de drabbade löper ökad risk att begå självmord. Till dess effekten är bevisad tycker jag att det är moraliskt tvivelaktigt att marknadsföra johannesörtpreparat som behandling vid en så pass allvarlig sjukdom, säger Elias Eriksson, professor i farmakologi vid Göteborgs universitet.

Försäljningen av naturmedel ökar i västvärlden. Många väljer dessa preparat för att undvika biverkningar från konventionella läkemedel. Nyligen visades dock att johannesört kan störa annan medicinering och minska effekten av exempelvis p-piller och vissa cancermediciner.

I Sverige rekommenderar Läkemedelsverkat att johannesört bara ska användas vid lätt nedstämdhet och inte som behandling vid depression.

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.

3

Kommentarer

Hej Lotta, jag vill bara kommentera ditt inlägg om johannesörtens fina egenskaper.
Det är ju vedertaget att man inte tjänar några stora pengar på att folk gör sitt eget välgörande te på johannesört.
Lika vedertaget är det att all amerikansk forskning är sponsrad och beställd av näringslivet och därmed aldrig kan tjäna som en referens.

Men det är ju näringslivet som säljer Johannesört. Det finns inga studier som tyder på att Johannesört har någon effekt på depression. Man har gjort metaanalyser av flera studier, och Johannesört har samma effekt som sockerpiller på depression. Det finns anekdotiska bevis på att det har effekt på nedstämdhet, och om man tror det är det väl ok att köpa det. Men man ska vara medveten om bieefekterna (man bränner sig lättare i solen med mera med mera) och kontraindikationer med andra mediciner och så vidare. Johannesört har lika många bieffekter, eller fler, som riktiga antidepressiva, men har ingen effekt på en riktig depression.

Varifrån kommer mantrat att Johannesörten inte fungerar när det finns studier på Pubmed som säger det motsatta? Se tex http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26092515