Annons

Galaktisk fontän

Het gas strömmar ut ur de inre delarna av spiralgalaxen NGC3079 och skaparen hästskoliknande fontän.

Annons

Bilden är sammansatt utifrån observationer avbåde det optiska Hubbleteleskopet (röda och gröna färger) ochröntgenteleskopet Chandra (blå färg).

Supervindarna har antagligen alstrats av ett supermassivt svart hål igalaxens mitt, och astronomerna tror att de spelar en viktig roll förutvecklingen av nya stjärnor. Vindarna för med sig nybildade tungagrundämnen långt ut i galaxens utkant, och till och med bortom den.

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.