Annons

Bokanmälan: Allt om nordiska växter

Annons

När Nordiska floran kom ut 1992 blev den snabbt ett standardverk, lika uppskattad bland amatörer som fackbotanister. Nu har det kommit en rejält reviderad upplaga. Den nya nordiska floran har utökats med 800 arter och omfattar också Svalbards kärlväxter. En annan nyhet är gamla torpväxter och andra halvvilda trädgårdsväxter. Dessutom ingår en rad mer eller mindre exotiska kulturväxter som inte hör hemma i vår vilda flora, men som ändå kan dyka upp på exempelvis soptippar eller runt fågelbord. Växternas latinska namn följer den allra senaste nomenklaturen. Utbredningskartorna har också justerats.

Boken är resultatet av ett samarbete som har pågått i 25 år mellan Bo Mossberg och Lennart Stenberg. Bo Mossberg är en av våra främsta botaniska illustratörer genom tiderna. Lennart Stenberg är intendent i nordisk botanik vid Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm. Han beskriver växternas biologi i kortfattade men informativa texter.

Litteraturhänvisningar

Den nya nordiska floran

Mossberg, Bo & Stenberg, Lennart
Wahlström & Widstrand

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.