Annons

Trefaldigt unik snäcka

En nyupptäckt snäcka har fjäll belagda med kattguld och livnär sig av svavelbakterier.

Annons

Den lever i djuphavet invid varma källor. Genom täckande fjäll på sina mjukdelar skyddar den sig mot fiender. Det rapporterar Anders Warén och Stefan Bengtson vid Naturhistoriska riksmuseet i tidskriften Science tillsammans med amerikanska kolleger.

Snäckans fjäll påminner om fjällen hos vissa fossila djur från jordens tidiga perioder. Men dess närmaste nutida släktingar har inga fjäll. Vid behov kan evolutionen alltså återskapa urtida anpassningar.

- Exemplet visar att det är förrädiskt att okritiskt använda fossila djur för att bestämma släktskap, säger Anders Warén.

Fjällen är impregnerade med kattguld, det vill säga järnsulfid, ett ämne som inte har hittats någon annanstans i djurvärlden. Att snäckan använder sig av just detta material beror sannolikt på de varma källornas sulfidrika miljö.

Förutom fjällen och kattguldet är snäckan unik även på ett tredje sätt. I stället för att äta får den näring från svavelbakterier som lever i dess svalg.

Litteraturhänvisningar

Science

Sida, volym:
vol 302, s 1007

Hydrothermal vents

2004-01-01

Återkoppling: Jag tvivlar

Kan evolutionen uppfinna anpassningar på nytt och på nytt?

2004-06-01

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.

3

Kommentarer

I artikeln står följande "Vid behov kan evolutionen alltså återskapa urtida anpassningar."Min tolkning av fyndet är att denna snäcka funnits sedan kvastfeningens tid och inte utvecklats ett dugg sedan urtiden. Den har troligen levt i samma miljö sedan dess, svavelbakterier var även en av (kanske den första) de första livsformerna på jorden. Så vad som beskrivs är säkert något som funnits mycket länge.

Tack för svaret. Väldigt fascinerande och tankeväckande händelsekedja evolutonistiskt sett.

Uttrycket "återskapa urtida anpassningar" skall tolkas prescis som det står. Evolutionen har lett fram till ett nytt organ, liknande vad som en gång existerade, men utvecklat på annat sätt och med annan genetisk bakgrund. Vi har på två olika och oberoende sätt, med snäckans anatomi och genetik, visat att snäckans förfäder saknade de här fjällen, förmodligen så sent som för några tiotal miljoner år sedan. Snäckans "dubbelgångare" försvann för en halv miljard år sedan.