Jag tvivlar

Kan evolutionen uppfinna anpassningar på nytt och på nytt?
Publicerad

I notisen påstås följande ”Vid behov kan evolutionen alltså återskapa urtida anpassningar.” Min tolkning av fyndet är att denna snäcka har funnits sedan kvastfeningens tid och inte utvecklats ett dugg sedan dess. Den har troligen levt i samma miljö hela tiden. Svavelbakterier var dessutom kanske en av de första livsformerna på jorden. Så fjällen på snäckan försvann nog aldrig utan har funnits mycket länge.

ROLF KARLSSON

Svar:

Uttrycket ”återskapa urtida anpassningar” ska tolkas precis som det står. Evolutionen har lett fram till ett nytt organ, liknande vad som en gång existerade, men utvecklad på annat sätt och med annan genetisk bakgrund. Vi har på två olika och oberoende sätt, med snäckans anatomi och dess genetik, visat att snäckans förfäder saknade dessa fjäll, förmodligen så sent som för några tiotal miljoner år sedan. Snäckans ”dubbelgångare” försvann redan för 500 miljoner år sedan.

ANDERS WARÉN, Naturhistoriska riksmuseet

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor