Trefaldigt unik snäcka

En nyupptäckt snäcka har fjäll belagda med kattguld och livnär sig av svavelbakterier.
Publicerad

Den lever i djuphavet invid varma källor. Genom täckande fjäll på sina mjukdelar skyddar den sig mot fiender. Det rapporterar Anders Warén och Stefan Bengtson vid Naturhistoriska riksmuseet i tidskriften Science tillsammans med amerikanska kolleger.

Snäckans fjäll påminner om fjällen hos vissa fossila djur från jordens tidiga perioder. Men dess närmaste nutida släktingar har inga fjäll. Vid behov kan evolutionen alltså återskapa urtida anpassningar.

– Exemplet visar att det är förrädiskt att okritiskt använda fossila djur för att bestämma släktskap, säger Anders Warén.

Fjällen är impregnerade med kattguld, det vill säga järnsulfid, ett ämne som inte har hittats någon annanstans i djurvärlden. Att snäckan använder sig av just detta material beror sannolikt på de varma källornas sulfidrika miljö.

Förutom fjällen och kattguldet är snäckan unik även på ett tredje sätt. I stället för att äta får den näring från svavelbakterier som lever i dess svalg.

Science

vol 302, s 1007s, 7

Publicerad

Miljö & klimat

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor