Annons

Sommaren 1988

Det var då havet blev sjukt, vilket bidrog till att miljöpartiet för första gången kom in i riksdagen.

Havslevande djur dog i massor: sjöstjärnor, fiskar, havsborstmaskar, krabbor, snäckor och musslor. De låg i ruttnande drivor på bottnarna. Och på skären låg sälarna, döende. Vad orsakade egentligen allt detta?

1. Frikostig gödsling i jordbruket hade lett till övergödning av havet, vilket i sin tur satte sådan fart på livet runt kusterna att det uppstod syrebrist. Detta tog livet av de mindre djuren, och deras död medförde att sälarna svalt ihjäl.

X. De mindre djuren dog av en giftig planktonalg, medan sälarna hade drabbats av ett valpsjukeliknande virus.

2. Den bakomliggande faktorn var miljögifter, främst dioxiner när det gäller de mindre djuren och tungmetaller när det gäller sälarna.