Annons

Nya hjälmlagen troligen uddlös

Antalet cykelolyckor minskar bara om hjälmplikt kombineras med information, visar en jämförelse med andra länder.

Annons

I Sverige dör årligen 45 cyklister och ytterligare 1 500 läggs in på sjukhus för skallskador till följd av cykelolyckor. Från årsskiftet är det obligatoriskt med cykelhjälm för barn upp till 15 år. Men risken är stor att detta får högst begränsad effekt. Det menar Sixten Nolén vid Väg- och trafikforskningsinstitutet, VTI, som studerat effekten av cykelhjälmslagar och informationskampanjer i en rad länder.

Även om den nya lagen är bättre än ingen alls, anser Sixten Nolén att Sverige borde lagstifta om obligatoriskt hjälmanvändande för alla cyklister, kombinerat med omfattande informationsinsatser. Det skulle ge 10-15 färre dödsfall årligen och en minskning av antalet skallskador på grund av cykelolyckor med cirka 500.

Sixten Nolén har studerat hur införandet av cykelhjälmslagar har fungerat i Australien, Nya Zeeland och Nordamerika. Skärpt lagstiftning och aktivt informationsarbete har i dessa länder mer än fördubblat cykelhjälmsanvändandet, från 30-40 procent upp till 80 procent av cyklisterna.

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.

3

Kommentarer

Cykelhjälmen skyddar från skallskador, det är sant. Färre cyklister skulle dödas i olyckor om fler använde hjälm, det är också sant. Men den samlade effekten på folkhälsan av en hjälmlag skulle bli att fler människor dog. Hälsovinsterna av färre skallskador tack vare fler hjälmar skulle inte alls väga upp hälsoförlusterna på grund av att färre skulle cykla. Och det stora hälsoproblemet i samhället är inte cyklisters skallskador, eller ens trafikolyckorna totalt, utan att allt fler rör sig allt mindre, med övervikt, diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar och benskörhet som följd.Erfarenheterna från Australien och andra länder som infört hjälmlag visar entydigt att cyklandet minskar, särskilt bland ungdomar. Allt tyder på att effekten skulle bli densamma i Sverige. Om vi vill förbättra folkhälsa, miljö och trafiksäkerhet har vi inte råd att införa en hjälmlag.Björn AbelssonTrafikplanerare

Jag delar inte uppfattningen om att hjälmtvång minskar cyklandet. Ser vi på bilåkandet så minskade det inte när bältestvånget kom. Och det är inte svårare att sätta på sig en hjälm vid cyklande än ett bälte i en bil. De eventuella personer som är för slöa och likgiltiga för sin hälsa genom att inte förstå eller använda bälte eller hjälm kanske istället börjar promernra dit de ska och får då motion på det viset. Alternativet med buss står kanske inte heller öppet för en längre tid för dessa då bältestvång här också diskuterats. Nej inför hjälmtvång då många i dag som är äldre inte använder hjälm då de tycker de ser dumma ut i sådan. Men annars gärna skulle använt en sådan vid cykling. Vid en lag får de ursäkten till att använda det de egentligen förstår är en självklar sak att använda, för dem likväl som för moperföraren Inte minskade mopedåkandet katastrofalt vid hjälmtvång till mopeder.

Att cyklingen minskar är ingen uppfattning eller någon åsikt. Det är ren fakta. Så är det bara! Alla som är insatta i frågan vet detta och det är också anledningen till att så många länder är emot lagstiftning. Dessutom är det lättare att ta på sig ett bälte än en cykelhjälm. Ett bälte sitter fast på fordonet, behöver inte justeras eller provas in, Du behöver inte springa ut o in i affärer och betala extra pengar för att hitta ett bälte som passar. Inte heller har du några förvaringsproblem med bilbältet. Däremot om vi börjar prata om bilhjälm, kan vi börja jämföra graden av besvär. Många som pläderar för hjälmtvång har en märklig uppfattning om sina medmänniskor som att de inte "förstår" sitt bästa eller att de är "ansvarslösa". Till detta kommer krav på tvång, övervakning, kontroll och straff.Detta är ett trångsynt tänkande och saknar helhetsyn.Ja vill inte leva i ett samhälle som präglas av tvång och övervakning av hederligt folk. Jag vill inte ha något "Brave new sweden" och inte heller vill jag leva i ett samhälle som präglas av fixa ideer som det här med hjälmtvång. Fler människor dör av självmord än i trafiken, fler dör i fallolyckor än i trafiken och när man läser rapporter att 10000-tals dör i onödan på grund av brist på motion undrar man.... Lägg sedan till de miljoner barn som dö r i tredje världen av svält, vattenbrist, aids samt enkla infektioner som lätt kunde avhjälpas om västvärlden inte var så fokuserade på sina sandlådeproblem. Hjälm elle inte?? Är väl upp till indviden. Det finns viktigare saker att diskutera.