Annons

Bokanmälan: Arg fysiker sammanfattar strängteori

Lee Smolin, amerikansk fysiker, är arg, riktigt arg. Och han håller knappast inne med vad det är som upprör honom så mycket.

Annons

Publicerad:

2007-01-01

Först är det strängteorin, fysikens strävan efter att förena gravitationen med kvantmekaniken - två moderna och ytterst accepterade teorier som dock inte går ihop.

Kanske går de inte alls att förena, kanske ska det vara på annat sätt än genom en teori som många har gått bett på. Smolin ger faktiskt en mycket bra sammanfattning av strängarna, han har själv forskat om dem, men det går inte tillräckligt bra och tillräckligt fort fram, klagar han.

Det är dock svårt att säga vems felet är. Ett sätt att bredda kritiken är att se hur vetenskapen i dag bedrivs. Även här levererar Smolin en salva mot de traditionella gångarna inom den akademiska världen, som han tycker hindrar de riktigt udda idéerna och påhittiga individerna att slå igenom.

En tankeväckande och läsvärd framställning även om man knappast kan hålla med om allt som Smolin tycker.

Litteraturhänvisningar

The trouble with physics

Smolin, Lee
Houghton Mifflin

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.