Annons

Ledare: Allmänhetens förtroende

Det tar flera årtionden från ett vetenskapligt genombrott innan det får praktiskt genomslag i samhället.

Annons

Publicerad:

2008-01-01

Fördröjningen beror på att det krävs fler upptäckter och följduppfinningar, kapital och produktutveckling, infrastruktur och serviceorganisation, marknadsföring och distribution, samt inte minst acceptans hos de tilltänkta brukarna.

Därför råder sällan ett omedelbart samband mellan universitetsforskning och människors livskvalitet. När en vetenskaplig upptäckt har omformats till en vardagsprodukt eller -tjänst kan den bakomliggande forskningsinsatsen ha hunnit falla i glömska. Detta till trots finns ett massivt stöd för forskning bland svenska folket, visar en ny undersökning från Vetenskap & Allmänhet. Över 70 procent har mycket stort eller stort förtroende för forskare vid universitet och högskolor, 75 procent instämmer helt eller till stor del i påståendet att forskare är nödvändiga för att lösa mänsklighetens problem och över 80 procent anser att den vetenskapliga utvecklingen på senare år gjort livet bättre för oss människor.

Positiva attityder till vetenskap är dock inget som självklart håller i sig i alla tider. På 1970- och 80-talen rådde betydande skepsis bland allmänheten grundad på ett antal uppmärksammade fall av grov miljöförstöring, kärnkraftsfrågan, personlig integritet i longitudinella studier ("Metropolitdebatten") samt osäkerhet om den just uppfunna gentekniken.

Den nya undersökningen visar att det även i dag finns skäl för forskarsamhället att se om sitt hus. Larmrapporter och livsstilsråd måste åtföljas av tydliga besked om att de kan vara osäkra, ett nationellt och oberoende system för att hantera forskningsfusk måste snarast införas och forskare som sysslar med kontroversiella områden måste tydligare berätta om den potentiella nyttan. Allmänhetens förtroende behöver ständigt förtjänas på nytt.

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.

4

Kommentarer

Det allra viktigaste för forskarsammhället är att forskningen inte hindras. När forskare kommer till slutsatser som visar sig felaktiga, så är det forskarsamhällets uppgift att påvisa felet eller ännu hellre, om forskaren själv gör det.Men att hindra forskare att komma med "inte önskvärda resultat" det är ett brott mot forskningens allra innersta kärna och givetvis ett hot mot forskarsamhällets trovärdighet. Det minskar ju också möjligheten att granska de "önskvärda resultaten". Och skulle dessa "önskade resultat" visa sig vara fel på något sätt, så har ju cencuren fördröjt utvecklingen.Jag talar om klimatfrågan. Här har ordföranden i IPPC sagt att de forskare som kommer med "avvikande" resultat är att jämföra med Hitler. Vidare har ordföranden i någon kommitté för hållbar energiproduktion anklagat en kollega (tillika med i samma universitets ledning som ordföranden) för felaktiga resultat och han (ordföranden) "ska personligen se till att han betraktas som lögnare och han ska avskedas från sin ledande universitetskommittëplats."Al Gore har, när SPPI påvisade "35 obekväma fel" i den nobelbelönade filmen, replikerat "det finns de som fortfarande tror att jorden är platt".Bob Carter, som vad jag förstår är en utomordentlig forskare, ignoeraras, liksom de flesta andra forskare med med avvikande uppfattning.När man ser artiklar i svensk press som handlar om kimatfrågan, så hittar man nya argument för hur farlig koldioxidökningen är. Men det är ofta bara konstateranden. Aldrig några bevis.Ett exempel finns i nya numret av fof:"Koldioxid gör haven frätande", som det står på tidningens omslag. Jag har skrivit till författaren men inte fått något svar. Så jag kan bara tolka det som att Forskning och Framsteg tillhör den krets som hindrar "icke önskvärda resultat" att spridas. För mig är det samma sak som att tillhöra det riktiga förskarsamhällets fiende. Och med det riktiga forskarsamhället menar jag det forskarsamhälle som inte cencurerar forskare. Däremot kritiseras och prövas resultaten. Det är så utvecklingen går framåt.http://scienceandpublicpolicy.org/videos/bobcarter.htmlHär är en länk till SPPI, en organisation som ifrågasatt en del forkningsresultat som ligger till grund för IPPC:s kampanj. Som jag har förstått så är deras största kritik att man nu skalägga ner så oerhört mycket pengar på något vars resultat är högst osäkert, samtidigt som det finns så många ännu mer angelägna projekt, exempelvis vattenfrågan.Jag kan naturligtvis inte bedöma vem som har rätt i klimatfrågan. Men jag är oerhört bestämd på att den som inte tillåter kritik, eller som i IPPC:s fall, där man aktivt bekämpar "obekväma" resultat inom forskningen, då har man dikvalificerat sig från forskarsamhället. Och om det måste man skriva. Särskilt en veteskapstidskrift som fof. Man bör nog även berätta att över 400 klimatforskare (enligt en senatsrapport) har hoppat av sin tidigare uppfattning.För mig är det obegripligt att jag inte vid något enda tillfälle har hittat någon kritisk artikel till etablissimangets klimatmodell. Beror det på att det inte längre finns någon fri press kvar.Den för mig största gåtan är att forskare exempelvis kan överge sin forskarheder vid hot. Eller att journalister överger sin (eventuella).

Se t.ex. dessa artiklar i Forskning & Framsteg:Månen och växthuseffektenAv Ann-Kristin Wentzel. Publicerad på sid 38-41, nummer 1/05, rättelse i nr 2/05, återkopplingar i nr 2/05, 3/05, 5/05.Solens stormar styr den globala uppvärmningenAv Henrik Lundstedt. Publicerad på sid 8-13, nummer 2/02, återkoppling i nr 4/02. Oeniga forskareLedare av Björn Fjæstad i F&F 7/99 sid 3.Fejden om växthuseffektenAv Ann-Kristin Wentzel. Publicerad på sid 42-49, nummer 5/97, rättelse i nr 7/97.

Det är pengarna som till största delen "är avgör" forskninens slutliga resultat och utväcklingsnivå! Men den rådande "penningpolitiken" är ingen fri energi.
Detta frammgår av av fölljande!!!!!!!!!!!!!!

http://hem.passagen.se/skymom/ujordisk/kontakt.html - Klicka vidare till Fenomen - Problemet med fri energi.