Annons

Bokanmälan: Läsvärt om dyslexi

Annons

Hjärnforskaren Martin Ingvar noterar något sarkastiskt i sin nya bok att Skolverkets webbplats inte ger några träffar på sökordet "dyslexi" - bara ett tips om att kontrollera stavningen på ordet.

I rättvisans namn ska sägas att myndigheten ryckt upp sig sedan boken kom ut. Numera ger ordet några träffar. Men det kan vara svårt att hitta begriplig och vetenskapligt väl underbyggd information om läs- och skrivsvårigheter på svenska. Martin Ingvar bidrar till att fylla den luckan.

Han har en hel del att säga om hur människor med dyslexi drabbas av förlegad pedagogik och övertro på mirakelkurer i form av kosttillskott och massage. Men han lyfter också fram metoder som visat sig fungera.

Korta fallbeskrivningar insprängda i texten skildrar hur människor med dyslexi hittar olika sätt att förhålla sig till det skrivna språket, och hur kompetenta och förstående lärare kan ge dem livsavgörande stöd.

Trots sitt lilla format rymmer boken både intressanta forskningsresultat och ett starkt engagemang för alla som saknar autopilot för det skrivna språket. Man hoppas att budskapet lämnar avtryck även utanför Skolverkets webbplats.

Litteraturhänvisningar

En liten bok om dyslexi

Ingvar Martin
Natur & Kultur

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.

1

Kommentarer

Hej!
Jag är mycket glad över vad ni skrivit om Martin Ingvars bok.
När jag läste boken "föll fjällen från mina ögon" och jag såg klart varför betygen i svenska skolan det senaste decenniet haft fallande tendens. Dels förändringen av lärarutbildningen på senare delen av 90-talet då ämnet läsmetodik gjordes frivilligt, dels omfattningen av ämnet, som krymptes våldsamt. Jag citerar Mats Myrberg, som skrivit att det är en "hemgjord, nationell katastrof". Trots många år som BUN-ledamot förstod jag inte dilemmat att ha lärare som fått med sig en begränsad kunskap och följderna av detta. Lärarlyftet rätt använt kan förbättra situationen.
Att boken är skriven så att både föräldrar och pedagoger kan förstå allt som står i boken gör den till en ovärderlig tillgång för oss alla. Vi föräldrar och mor- och farföräldrar borde också läsa boken, begrunda och sedan ta oss rejäl tid med att hjälpa barnen med läxor och framför allt LÄSA ROLIGA OCH SPÄNNANDE BÖCKER FÖR DEM!
Det är underbart att få kunskap om läsningens betydelse för hjärnans funktion. En tydlig förklaring ges varför engelska språket ofta blir ett enormt problemet vid gymnasiebehörigheten.