Annons

Bokanmälan: Totalkurs i modern astronomi

Annons

Publicerad:

2008-12-01

I många decennier har Marie Rådbo varit verksam som astronomipopularisator, både som föredragshållare och författare, inte minst till barn- och ungdomsböcker. Den nya boken är inte helt lätt att kategorisera - den är både ett populärastronomiskt översiktsverk och en personlig berättelse om hur hon kom att bli astronom och inte minst pedagog.

Författaren väjer för riskerna att bli alltför privat eller alltför teknisk. I stället får läsaren ta del av en mycket trevlig mix av det småskaligt personliga och det storskaligt universella.

Utan att läsaren riktigt märker det smyger Marie Rådbo in en totalkurs i modern astronomi mitt bland de sympatiska reflexionerna och nedslagen i hennes egna livserfarenheter. Skickligt!

Litteraturhänvisningar

Ögon känsliga för stjärnor

Rådbo Marie
Albert Bonniers

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.