Annons

Liv överlever i stenar från Mars

Inkapslade i sten kan livets spår ta sig till jorden. Men forskarna bör leta efter ljusa stenar, inte svarta som hittills.

Annons

Liv kan klara den heta passagen genom jordens atmosfär om det gömts inuti en sten från Mars. Det kom franska forskare fram till efter att ha låtit ett par konstgjorda meteoriter falla fritt mot marken. Meteoriterna var fastsatta utanpå en liten rymdkapsel vid namn Foton M-3 (bilden). Två små stenar med fossil av mikroorganismer i sitt inre färdades genom 1 700 graders hetta, och väl på jorden visade sig fossilen vara oskadda.

Sedimentstenar är de mest troliga platserna att finna fossil i, men inga sådana från Mars har hittats på jorden. Kanske beror det på att de konstgjorda stenarnas yta av kvarts smälte och blev vit i elddopet. Det överraskade meteoritjägare som hittills bara funnit och undersökt en mängd svarta meteoriter från Mars - alla hittade på Antarktis där de syntes väl mot den vita snön. Stenarna ska vara krämvita för att det ska finnas chans att finna spår av liv.

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.