Annons

Var skedde big bang?
Bild: 
Åsa Wrange

Var skedde big bang?

Annons

Fråga: Jag har tänkt att galaxerna i universum kanske rör sig bort från platsen för big bang. Kan man observera galaxernas riktning och därigenom dra slutsatser om var i rymden big bang ägde rum?

Jan Ivarson

Svar: Frågan om var i universum som big bang egentligen ägde rum har antagligen ett svar som förvånar – överallt! Så här förhåller det sig i så fall:

Många tycks föreställa sig universum som ett väldigt, ja kanske oändligt, rum där urexplosionen skedde på en särskild plats. Men det är långt ifrån den bild som de flesta kosmologer har. Själva big bang var, menar de, är ingen explosion av material ut i ett tomt omgivande rum. I stället är det själva rummet som vidgar sig, låt vara med en väldig fart, särskilt i början. Avstånden mellan galaxerna växer hela tiden, åt alla håll, därför att rummet bär galaxerna med sig när det vidgas.

Men nu tror vi också (fast vi inte säkert vet) att universum i dag är oändligt, och att det finns galaxer bortom galaxer bortom galaxer åt alla håll i oändlighet. Och om det är oändligt nu, så var det oändligt redan efter en sekund när det innehöll en 10 miljarder grader het gas, tät som vatten, alltså under själva big bang. Ja, universum kan ha varit oändligt redan efter någon miljarddels miljarddels miljarddels miljondels sekund från själva starten när all den materia som vi nu kan se, med miljardtals galaxer och miljardtals stjärnor i varje galax, rymdes inom en volym inte mycket större än en ärta.

I så fall är det meningslöst att fråga var centrumet fanns någonstans. Redan då var det ärta vid ärta vid ärta i oändlighet åt alla håll med supertät materia.

Nu är det inte säkert att det förhåller sig så. Kanske tar universum, eller i varje fall det galaxfyllda rummet, slut någonstans mycket långt bort. I så fall kunde kanske frågan vara intressant. Men vi ser inga tecken på att det förhåller sig på det viset. Och då följer vi rådet från den gamla 1300-talsfilosofen William Ockham, det som brukar kallas Ockhams rakkniv: vi ställer inte upp onödiga hypoteser utan försöker att göra teorin så enkel som möjligt. Och det oändliga universum som inte har någon särskild mitt blir faktiskt enklast, även om det är svårt att föreställa sig. Man får vänja sig.

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.

4

Kommentarer

Jag har funderat på vilka ämnen som va de första inuti den lilla pricken som bara kom fram från ingenting, va de väte och helium?

Jag är ingen expert precis, blott en nyfiken novis, men vad jag har förstått så fanns det inga ämnen i själva "den lilla pricken". Första ämnen som kom till efter temperaturen sjönk en aning (fortfarande j-vligt varmt) var väte, sedan helium, från "kvark- och gluonsoppan".

Eller?
FOF, SVARA!!

I den lilla centrala ärtan från pre-big-bang så borde alla atomer vara upplösta i sina beståndsdelar av den enorma hettan till lösa fotoner, elektroner, protoner och netroner, neutrinos, kanske ännu mindre partiklar, kanske allt enbart var fotoner i denna "kvark- och gluonsoppan"....

Frågan är hur noggrannt man kan bestämma NÄR big-bang inträffade. Det skulle vara ett intressant 0-datum för dagens datorer, det var ju ca 15 miljarder år sedan d.v.s. ca 473 354 280 000 000 000 sekunder sedan.

Hur noggrannt kan har man bestämt detta "startdatum"?

Om du tänker dig Universum's diameter som ett mycket töjbart gummiband.
Märk ut med jämna mellanrum tex varje femte millimeter på gummibandet. Från början är
bandet osträckt. Märk ut en punkt valfritt på bandet. Om du nu sträcker ut bandet kan du se hur punkten relativt sträcken förhåller sig. Om punkten nu får vara det centrum där Universum expanderar ifrån, kan du se att punktens "centrums" läge på "Universum" gummibandet också är relativ till var observatören befinner dig på bandet. Vi kan godtyckligt välja ett centrum varifrån Universum expanderar eller kontraherar.
Tror jag RR