Annons

Multiversum som utmanar

Bokanmälan: Multiversum som utmanar

Annons

Störst i världsalltet, eller egentligen allting som finns – det är multiversum. Ett uttryck som först användes av den amerikanske psykologen William James, som år 1895 skrev om mysticism och människors religiösa upplevelser som ett multiversum av erfarenheter. Det var inte kosmologi han hade i tankarna. Det har däremot många kosmologer och astrofysiker i dag, som med multiversum kan lösa flera annars olösta frågor om världsalltet.

I korthet kan man säga att med multiversum är det lättare att förklara varför vi finns här och nu, varför vårt universum är som det är och inte annorlunda. Det är helt enkelt ett bland väldigt många andra. Så statistiskt sett är vårt universum inte omöjligt alls, även om det kan te sig rätt osannolikt.

Det finns förstås röster som säger att multiversum borde föras tillbaka till religionens domäner, eftersom begreppet utmanar vad som normalt anses höra till vetenskapens fält. Experimentella bevis är långt borta än så länge. Fast science fiction eller inte, det är värt att läsa om multiversumidéns historia och aktuella ställning inom kosmologin.

Litteraturhänvisningar

In search for the multiverse

Gribbin, John
Allen Lane

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.

1

Kommentarer

Som jag uppfattar detta, anses påståendet om multiuniversa, vara en grund för uppfattningen att det universum som vi uppfattar med utgångspunkt från jorden och det solsystem som vi verkar höra till, ha uppstått av en slump, där multiuniversum är det underlag som slumpen måste ha tillgång till, för att chansem till att vårt solsystem blev så fantastiskt perfekt, att livet på vår planet har kunnat utvecklats?

Jag anser arr allt i kosmos alltid har existerat, men i andra former än vi kan föreställa oss.

Det vi idag anser vara vårt solsystem, är det för tillfället, men hur det kommer att te sig några evigheter frammåt, är omöjligt att uttala sig om.

Jag gillar den andevetenskapliga förklaring Martinus Thomsen redogjort för i sitt livsverk som heter "Livets bok".

Lars