Annons

Vetenskapliga genombrott

Annons

Publicerad:

2010-05-04

Från år 1665 till i dag har brittiska vetenskapsakademin, Royal Society, publicerat över 60 000 vetenskapliga artiklar. Några av dem finns med bland vetenskapens allra största landvinningar. En promille av artiklarna – 60 stycken – har nu valts ut och visas i original på trailblazing.royalsociety.org.

The Royal Society

2010-05-05

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.