Annons

Spår av en annan verklighet

Inte konstant. Ljus från avlägsna kvasarer avslöjar en möjlig variation av naturkonstanterna i rymden.

Bild: 
HST

Spår av en annan verklighet

Avlägsna ljusstrålar avslöjar att fysikens lagar kan se olika ut på olika håll i universum.

Annons

Hittills har alla studier av vår kosmiska omvärld baserats på den kopernikanska principen: att fysikens lagar är konstanta och gäller överallt i universum. Men nu har en grupp australiska astronomer upptäckt en märklig egenskap hos ljusstrålar som sändes ut för tio miljarder år sedan från avlägsna kvasarer. Det handlar om den så kallade finstrukturkonstanten alfa, som beskriver växelverkan mellan ljus och materia och betraktas som en naturkonstant. Enligt astronomernas beräkningar är värdet på alfa i ljuset från kvasarerna högre om man tittar mot söder jämfört med norröver – alltså inte konstant.

Om det stämmer så innebär det att världsalltet inte är precis likadant överallt.

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.

1

Kommentarer

Om man antar att planch-längden är direkt förknippad med rumtiden och då även planch-tiden. Så var som
helst i Kosmos är kvoten h/planch-tiden konstant = ljushastigheten Co. Om alfa är omvänt propp mot h, och vi ser långt ut i Kosmos där rödskifftet är stort (h > ho) och jämför med den motsatta polen (norr) där
tydligen h(norr < hsyd) får man en skillnad på alfa. Skillnaden beror egentligen på att kosmos expansions
(retardations ) hastighet är olika i söder än i norr.