Annons

Hur kan universum expandera?

Annons

Fråga: Hur kan universum, som är oändligt, expandera? Kan något som är oändligt bli ännu mer oändligt?

Svar: Som alltid i fysiken är det viktigt att formulera frågor och svar utifrån vad man faktiskt kan observera. Annars är det lätt att hamna fel, och många saker blir mycket svårare än vad de faktiskt är.

När vi diskuterar universums expansion måste vi alltså reda ut vad vi menar med att universum expanderar och hur vi mäter det. Svaret är att vi helt enkelt mäter upp de hastigheter med vilka galaxer på olika avstånd avlägsnar sig från oss och från varandra. Det är ur detta vi drar slutsatsen att universum expanderar. Hur långt bort en galax än befinner sig kan den fortfarande ha en hastighet bort från oss och fortsätta att avlägsna sig. Detta innebär att alldeles oavsett hur stort universum är kan vi fortfarande säga att det expanderar.

Man ska inte hänga upp sig på påståendet att universum är oändligt stort. Vad man menar är bara att universum är så stort att vi ännu inte har sett någon ände på det, och att det förmodligen är oerhört mycket större än det vi hittills fått grepp om. Hur stort det är vet vi inte, och kanske kommer vi aldrig att se ett slut.

Ulf Danielsson, professor i teoretisk fysik vid Uppsala universitet, med forskning inriktad mot strängteori och kosmologi.

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.

9

Kommentarer

I den har officiella videon från googletechtalks youtube.com/watch?v=GFMfW1jY1xE förklaras att Universum..expanderar för ..evigt i all evinnerlig tid föralltid och att tid är/sker när energin går från ordning i begynnelsen till total oreda i framtiden och ingen tid.Och i denna framtidlösa framtid knoppas universum av orginalet pga kvantumflutioner och är den tillräckligt stor så blåses denna lilla universum upp till våran storlek pga mörk energi och vi har nu skapats och detta upprepas i all evinnerliga evinnerlighet.

Om Universum expanderar med en ökande hastighet"acceleration" , är detta det samma som att
skalfaktorn R(t) också ökar på samma sätt. R(t) kan åskådliggöras som ett rutnät , där rutorna kan ändra sina dimensioner efter skalfaktorn R(t). Galaxerna kan tänkas vara placerade i varje ruthörn. Då R(t) ökar
blir det en rödföskjutning från Galaxen. Om R(t) bara minskar blir det en blåförskjutning från Galaxen.
Men om Universums radie också minskar med skalfaktorn så får vi ett sammandragande Universum som faktiskt också ger en rödförskjutning från Galaxen (som är mätobjekt). Galaxerna faller fritt inåt mot ett skenbart centrum. Att falla fritt ger också en acceleration , fast inåt. Så man slipper i detta fallet att behöva
tillföra mörk energi för att förklara accelerationen ( nu inåt). Så småningom kommer all Universums materia att hamna i ett svart hål. Då det svarta hålet inte har någon annan materia utanförsig (bara tomrum)
så ändrar accelerationen tecken, och vi har en ny Big Bang igen. Denna process upprepas i evighet , Big-Bang sedan Big - kross. Så vi kan nog vara inne i en epok för vårt Universum där R(t) minskar samtidigt med en acceleration (nu inåt).

Universum skapas när den elektromagnetiska vågen expanderar med ljushastigheten. Då kan man lägga i den bubblan en tumstock och mäta höjd längd och bredd samt tid.Vågen skapar rummet och tiden i ett icke rum eller i ett ingenting. Stick hål på bubblan och dra ut universum ur punkten. Man vränger universum ut och in så att bakgrundsstrålningen blir en mittpunkt i stället för våran vintergata. För åt vilket håll vi nu än tittar så är det start punkten som vi ser i ett krökt universum. Då är vi 13 milj. ljusår ifrån startpunkten. Den strålningen som har gått åt andra håll skapar sina egna universum skilda från oss därför att dess ljus aldrig når oss någonsin. Men massa finns ju i dessa universum och påverkar vårat universum. Kan man kalla den massan för den saknade svarta massan? Universum är det vi ser och iaktta ger, men så mycket mera finns utanför denna iakttagna horisont.

VAKUUMPARTIKEL-TEORIN.
Enligt detta förslag så består både universums vakuum och all materia av elektromagnetismens minsta beståndsdel, och som för enkelhetens skull kallas för det partiklar i vakuum är - vakuumpartiklar. Och om sedan materia och anti-materia sönderfaller till universums minsta beståndsdelar, (vakuum-partiklar) i tillräckligt stort antal så bör detta resultera i att universum får en högre densitet och förmodligen att universum såsmåningom utvidgas, kanske i form av Brownsk rörelse. Materia är ENORMT koncentrerad energi och binder mängder av vakuumpartiklar, tänk bara på vad vi kan utvinna med kärnkraft och att jordens materia kan tryckas ihop till en kula med 2 centimeter i diameter, om allt tomrum i atomerna tas bort. Den högre aktiviteten på vakuumets partiklar, (beståndsdelar) är kanske även anledningen till att universums temperatur överstiger den absoluta noll-punkten med 2,7 grader. Allt enligt VAKUUMPARTIKEL-TEORIN som hittas på fryken.com

Vintergatan och andra galaxer accelererar ifrån varandra.

Varför känner vi inte av accelerationskraften?

/Mats Christoffersson

Man har ju börjat mer och mer fundera på multiuniversum(utanför vårt kända universum) som gör att dem drar i "vårat" universum och på så sätt expanderar snabbare vårt universum utåt ..intressant teori som framlades av forskare på Discovery channel för ett tag sedan....

Det här är också något vi har skrivit om i Forskning & Framsteg. Följ vår tidning så får du veta många spännande saker!

Är det möjligt att svarta hål expanderar och ökar sin gravitation och i takt med att fler stjärnor blir svarta hål slås ihop med varandra och massan till slut slukar allt i universum för att till slut nå en kritisk massa som skapar ett nytt big bang?

Ja och nej. Svarta hål ökar sin massa när de slukar stjärnor och annat, det stämmer. Men eftersom universum samtidigt expanderar kan inte all massa samlas i ett och samma svarta hål. Jag känner inte heller till någon teoretisk mekanism som skulle göra att ett nytt universum kan skapas ur ett svart hål med en kritisk massa. Däremot påminner din idé om den gamla tanken om en "big crunch", där universum skulle dras samman av sin egen totala gravitation och så småningom samlas i en mycket liten volym. Det fanns en tanke om ett cykliskt universum där universum skulle "studsa" i det här kompakta tillståndet och börja expandera på nytt, i en ny "big bang". Detta scenario verkar dock inte stämma med det universum vi ser, som i stället kommer att fortsätta att expandera.