Annons

Vernissage i skallen

Vernissage i skallen

Annons

Man skulle vilja se bilderna i jätteformat på vitmålade väggar i ett galleri. Så vackra är cellerna, nätverken och de lysande loberna i Portraits of the mind. Boken innehåller bilder av nervsystemet ända från antiken och fram till våra dagar, tillsammans med korta texter om olika avbildningstekniker och vad de betyder för forskningen.

Utvecklingen går från murriga teckningar på gulnat pergament till brainbow, en teknik som gör det möjligt att färga cellerna i hjärnan hos en mus i upp till nittio olika nyanser. Forskare vid Harvard university i USA hittade på metoden för några år sedan för att lättare kunna följa förbindelser mellan olika celler.

Det är lustigt att se hur välsorterad neurobiologin verkar vara, trots allt. Det gäller i synnerhet de äldre bilderna. Man kan nästan få för sig att hjärnforskarna har lyckats avkoda tankarnas anatomiska grundvalar. I själva verket har de inte kommit ens i närheten. Men deras arbete har åtminstone gett oss bilder med en estetisk genomslagskraft som får det att svindla i skallen.

Litteraturhänvisningar

Portraits of the mind

Schoonover, Carl
Abrams

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.