Annons

Slukar hålen varandra?

Annons

Publicerad:

2011-09-07

Fråga: Vad händer när två svarta hål kommer nära varandra? Om det inte är möjligt – varför?

Aage Dahl

Svar: Svarta hål kan komma nära varandra. Det finns bevis för att detta sker när två galaxer kolliderar. De supermassiva svarta hålen som finns i galaxernas centrum hamnar då i banor runt varandra, så att vi får ett dubbelt svart hål. Denna typ av dubbla system kan upptäckas när de svarta hålen aktivt drar åt sig materia och därmed ger upphov till mycket starkt ljus. Även mindre svarta hål kan hamna i banor runt varandra, men dessa system är betydligt svårare att upptäcka.

När två svarta hål rör sig runt varandra, krymper avståndet sakta men säkert. Till slut kommer de att slås ihop. Vid själva sammanslagningen skickas det ut så kallade gravitationsvågor. Detta innebär att vi skulle kunna ”se” hur svarta hål slås samman om vi kan detektera gravitationsvågor. Dessa är dock tyvärr svåra att upptäcka, men med det planerade experimentet LISA (laser interferometer space antenna) hoppas man kunna göra det. Tre stycken rymdfarkoster ska forma en liksidig triangel med en sida på fem miljoner kilometer. Mellan sig ska de skicka laserstrålar. Om en gravitationsvåg passerar kommer avståndet att förändras och det påverkar laserstrålarna. Målet är att kunna upptäcka en förändring i avståndet på enbart en picometer (10-12). På detta vis hoppas vi kunna studera sammanslagningar av svarta hål långt bort i universum.

Josefin Larsson, forskare i astronomi vid Stockholms universitet.

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.

1

Kommentarer

Hej Aage.
Det talas om gravitation i dit svar. Hur kan gravitonen som förmedlar kraften mellan de svarta hålen,
kunna komma ut ur det svarta hålet och verka. Gravitonen som är masslös färdas med ljushastigheten precis som för fotonen. Bägge är kraftbärar-partiklar för sina resp fält " gravitations resp elektromagnetiska fältet. Som man vet kan ju inte fotonen göra det. Bägge är förstås virtuella, kanske det är svaret.
Vet ej RR