Annons

Vad vet du om våra vanliga mått?

1 Hur definieras en meter?

a) Utifrån jordens omkrets.

b) Utifrån ljusets hastighet.

c) Utifrån utvidgningen hos glödgat järn.

2 Hur många watt är en hästkraft (metrisk)?

a) 735,5.

b) 1 035.

c) 1 000.

3 Hur bestäms en sekund?

a) Med strålning från cesium.

b) Med hjälp av fruset helium.

c) Utifrån ett soldygn.