Annons

Tidig adhd-behandling ger bättre matteresultat

Populär. På Island är andelen barn som får tabletter mot adhd nästan fem gånger högre än i Sverige.

Bild: 
Science Photo Library / Scanpix

Tidig adhd-behandling ger bättre matteresultat

Barn som får medicin mot adhd lyckas bättre i skolan om medicineringen börjar tidigt, enligt en isländsk studie.

Annons

Publicerad:

2012-09-07

Drygt 1 000 barn på Island, födda mellan 1994 och 1996, har fått centralstimulerande mediciner mot koncentrationsproblem och andra symtom på adhd. Precis som alla andra isländska barn genomgick de nationella prov både i fyran och i sjuan. Men till skillnad från de andra barnen lyckades de i genomsnitt sämre i årskurs sju, speciellt i matematik.

Fast hos de barn som började ta medicin inom ett år efter det första nationella provet blev försämringen mindre, enligt en rapport i tidskriften Pediatrics. Barn som väntade med medicinen i ytterligare ett år eller mer lyckades betydligt sämre.

– För barn som behöver medicinen verkar det vara en fördel att börja tidigt, säger Helga Zoëga, epidemiolog vid Mount Sinai school of medicine i USA och Islands universitet.

En viktig fråga gäller förstås hur många barn som verkligen behöver centralstimulerande läkemedel. På Island är andelen som blivit medicinerad nästan fem gånger högre än i Sverige.

Den nya studien handlar bara om läkemedel. På Island finns nästan inget annat stöd för de diagnosticerade barnen, enligt Helga Zoëga.

Det är väl belagt att tabletterna skärper koncentrationen på kort sikt. Betydligt mindre är känt om de långsiktiga effekterna.

Fel i papperstidningen

I notisen angavs att närmare 12 000 barn på Island, födda mellan 1994 och 1996, har fått centralstimulerande mediciner mot koncentrationsproblem och andra symtom på adhd. Rätt antal är 1 029 barn.

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.

2

Kommentarer

Kan "*Närmare 12 000 barn på Island, födda mellan 1994 och 1996*" verkligen vara sant?

Det finns ca 320 tusen invånare på Island. En grov intervalluppskattning av baranödandet kan göras: 320 tusen/100 = 3200 till 320 tusen/70 ca 4600 barn föds per år. Om tre årskullar berördes blir det 9400-13800 barn. Alltså så gott som alla barn i de årskullarna på Island behandlades i så fall med centralstimulerande mediciner. Är det troligt eller ens rimligt?

Nej, tyvärr blev det fel i notisen. Forskarna använde en databas som innehöll 13 617 skolbarn födda åren 1994, 1995, and 1996. Av dem fullföljde 11 872 barn standarprov både i årskurs fyra och sju, och dessa barn ingick i studien. Av samtliga skolbarn födda under de aktuella åren hade 1 029 fått mediciner mot adhd vid något tillfälle under studieperioden. Det betyder att 7,6 procent (1 029/13 617) av barnen födda mellan 1994 och 1996 fick centralstimulerande mediciner. Notisen är rättad. Tack för påpekandet!