Annons

Viktigt att välja rätt slags explosion
Bild: 
Istock

Viktigt att välja rätt slags explosion

Hur kan en projektil som väger flera kilo bringas att i ett kort eldrör accelerera till en så oerhörd hastighet att den flyger i väg flera mil? Hur kan ett så kraftigt sprängmedel tillverkas, och hur är det möjligt att inte eldröret sprängs?

/H. Leby

Publicerad:

2013-08-05

Såvitt jag vet går det inte att accelerera tunga projektiler till mycket hög hastighet i ett kort eldrör. När forskare inom det så kallade HARP-projektet på 1960-talet lyckades skjuta i väg en 180 kilo tung projektil med hastigheten 3 600 m/s till hela 180 kilometers höjd var eldröret 40 meter långt.

Krutets snabba förbränning ger en hastig gasutveckling under högt tryck. Övertrycket som accelererar projektilen upphör när projektilen lämnar eldröret – därför är eldrörets längd avgörande.

Man skiljer på två typer av explosivämnen: krut och sprängämnen. Sprängämnen, till exempel trotyl, har mycket högre förbränningshastighet än krut och lämpar sig därför inte för att sätta fart på projektiler i eldrör. Då skulle röret sprängas sönder. Det finns särskilda, så kallade projektilbildande laddningar, där ett relativt tunt inlägg sprängs ut och deformeras till en klump eller en avlång projektil som kan nå en hastighet på flera tusen meter per sekund och vara träffsäker på kortare avstånd, upp till kanske 100–200 meter. Projektilen kan givetvis gå långt, men knappast flera mil.

/Bo Janzon, professor i ballistik, Nanjing university of science and technology, Kina; SECRAB security research

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.