Annons

En våldsam procent

En majoritet av alla våldsbrott i Sverige utförs av en mycket liten grupp unga män.

Annons

Publicerad:

2013-11-25

En studie av alla domar för våldsbrott åren 1973–2004 visar tillsammans med befolkningsstatistik att nästan fyra procent av befolkningen har dömts en gång för våldsbrott.

Men en liten grupp på en procent av befolkningen var dömd för minst tre brott, och dessa personer stod för 63 procent av alla våldsbrott. Dessa återfallsförbrytare är unga, missbrukande män (över 93 procent i gruppen är män). Många har någon form av personlighetsstörning.

– Det här hjälper oss att identifiera vilka individer och grupper som behöver särskild uppmärksamhet och extra insatser, förklarar Örjan Falk, forskare vid Sahlgrenska akademin.

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.

1

Kommentarer

Om en mindre andel av befolkningen är att hållas ansvariga för en mycket stor andel brott, och som till yttermera visso bevisats vara återfallsförbrytare, samtidigt som den obotliga personlighetsstörningen psykopati är vetenskapligt bevisat, varför fortsätter då det svenska samhället tro på för dessa individer verkningslösa terapiprogram som är slöseri med tiden och inte gör mer än kostar samhället stora onödiga summor pengar. För att skydda enskilda individer och samhället i stort, måste kliniker och kriminalvård förstå att en del individer aldrig kan botas från kriminella och avvikande beteenden.