Annons

Syrien

Syrien, Sydsudan, Irak och Afghanistan är världens minst fredliga länder. Mest fredliga är Island, Danmark, Österrike och Nya Zeeland, enligt Global peace index. På bilden ruiner i Homs i Syrien.

Bild: 
Istockphoto

Färre personer dödades i krig under förra året

Under 2010-talet har antalet dödade i krig ökat kraftigt i världen. Men nu tycks trenden ha avstannat, och år 2015 blev världen något mindre blodig.

Annons

Publicerad:

2016-06-14

Under 2015 dödades 118 000 personer i krig och inbördeskrig, vilket är en minskning jämfört med 2014 då 130 000 dödades, enligt nya siffror från Uppsala universitet.

– Ja, det ser i nuläget ut som att kulmen är nådd, säger Erik Melander, professor i freds- och konfliktforskning vid Uppsala universitet och ansvarig för Uppsala conflict data program.

Han pekar på att krigen i Syrien och Irak har avmattats något och påpekar att det är dessa krig som påverkar siffrorna mest.

– De flesta av de elva krig som pågår i världen har avmattats under 2015, säger han. Det är bara i Afghanistan och Yemen som dödstalen har ökat, medan de är rätt oförändrade i Nigeria och Somalia.

– Vi ser även att Islamiska staten har försvagats, och att flera fredsprocesser, till exempel i Colombia och Myanmar, har gått framåt under året som gått. Så det inger ett visst hopp, säger Erik Melander.

Resultaten kommer att publiceras i Journal of peace research.

Även om man kan se en viss minskning i antal dödsoffer så är konfliktnivån i världen fortfarande hög, enligt den senaste utgåvan av Global peace index. Det betyder att den negativa utvecklingen sedan ungefär 2010 fortsätter. Detta index tas fram av freds- och konfliktforskare vid ett halvdussin universitet i världen. Där analyseras 163 länder enligt 23 indikatorer. Det handlar inte bara om antal döda i krig eller inbördeskrig och mordstatistik, utan även om militära utgifter, vapenexport, grad av politisk instabilitet, relationer med grannländer och liknande.

... men konfliktnivån ökar
Genom att analysera 23 olika parametrar – bland annat döda i krig, antal mord och politisk instabilitet – i totalt 163 länder beräknas konfliktnivån i världen.

Källa: Global peace index 

Man kan även notera en polariserad utveckling – vissa delar av världen blir allt fredligare, som Europa, medan andra blir mindre fredliga, som Mellanöstern.

Rapporten publiceras av Institute for Economics and Peace i Sydney och New York, och detta är den tionde årliga utgåvan.

Även om 2010-talet hittills varit våldsammare än 1990-talet och 00-talet, så kan det vara värt att påpeka att dagens konflikter hittills är långt mindre blodiga än de som präglade stora delar av 1900-talet.

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.