Annons

Bild: 
David Scharf / SPL

En helt mjuk robot

Annons

Publicerad:

2016-09-24

Octobot är knappt tio centimeter lång och tillverkad av ett mjukt, elastiskt material. Den drivs framåt av gas som pressas genom ett system av kanaler och ventiler, vilket får benen att röra sig enligt ett bestämt mönster. Gasen alstras i en kemisk reaktion där väteperoxid frisätter syrgas. Även om Octobot måste laddas med nya kemikalier ungefär var femte minut, så visar tekniken att det tycks vara möjligt att framställa mjuka robotar fria från hårda detaljer, som batterier.

Källa: Nature

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.