Annons

Åter till kunskapsskolan

Annons

Publicerad:

2017-10-19

Den svenska skolan har allvarliga problem, inte bara i form av dåliga resultat. Vi har även stora problem med skolk, sena ankomster och stök i klassrummet. Dessutom växer kunskapsklyftorna snabbt mellan olika grupper. Allt detta framgår av denna angelägna bok, skriven av nationalekonomen Magnus Henrekson, språkforskaren Inger Enkvist, hjärnforskaren Martin Ingvar och idéhistorikern Ingrid Wållgren. Utmärkt tvärvetenskap med andra ord.

Problemen i skolan beror inte på för lite resurser eller personalbrist. Sverige satsar betydligt mer än OECD-snittet på skolan, samtidigt som klasstorleken är mindre än OECD-snittet. Problemet är enligt forskarna synen på kunskap, där det relativistiska och konstruktivistiska paradigmet har fått för stort utrymme.

Skolan behöver nu ett paradigmskifte, menar de. Det handlar om att återupprätta tron på faktisk kunskap och lärarens auktoritet.

Detta är en mycket viktig och välunderbyggd bok, som förtjänar att läsas av alla med intresse för skolan.

Litteraturhänvisningar

Kunskapssynen och pedagogiken

Magnus Henrekson (red.)
Dialogos förlag

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.