Annons

Polisen undersöker spår efter en dödsskjutning i Malmö.

Bild: 
Johan Nilsson / TT

Kraftig ökning av otrygghet

Många typer av brott mot enskilda personer har ökat i Sverige under de senaste åren. Men det som framför allt oroar kriminologen Jerzy Sarnecki är den kraftiga ökningen av gängskjutningar och dödligt våld.

Annons

Publicerad:

2017-11-21

Förra året utsattes nästan var sjätte person i Sverige i åldern 16–79 år för någon typ av brott. Det är en ökning mot tidigare år och andelen, 15,6 procent, är den högsta sedan mätningarna startade år 2006, uppger Brottsförebyggande rådet i en ny rapport.

Andelen av befolkningen som har utsatts för till exempel sexualbrott har mer än fördubblats, från knappt 1 procent till 2,4 procent, enligt Nationella trygghetsundersökningen, en enkätstudie som bygger på svar från drygt 11 000 personer. I gruppen unga kvinnor (16–24 år) uppger 14 procent att de har utsatts för sexualbrott det senaste året.

– Huvudförklaringen till att kvinnor uppger fler sexbrott är att debatten har satt detta på kartan, säger Jerzy Sarnecki. En stor del av ökningen handlar om mindre grova övergrepp, och kan nog förklaras av att vi har haft en debatt om övergrepp på festivaler och liknande häromåret. Till följd av #metoo-debatten kan vi vänta oss fortsatta ökningar i denna statistik även för 2017. Men det kan inte uteslutas att de faktiska övergreppen ökar, säger Jerzy Sarnecki, som är professor i allmän kriminologi vid Stockholms universitet.

Fler uppger att de drabbats av brott
l Nationella trygghetsundersökningen bygger på svar från drygt 12 000 personer. Sexualbrott och trakasserier drabbar främst unga kvinnor, medan medelålders män utsätts för bedrägeri.

Källa: NTU, Brottsförebyggande rådet

Majoriteten av de här brotten anmäls inte. Det gäller i synnerhet hot, sexualbrott och trakasserier, som anmäls i mycket låg utsträckning. Endast 11 procent av de sexbrott som rapporteras i Nationella trygghetsundersökningen polisanmäldes under 2016.

Män är i stället extra utsatta för personrån: 1,9 procent uppger att de har rånats genom hot eller våld, vilket är den högsta uppmätta siffran hittills. Mest drabbade är män i åldern 20–24 år, där 3 procent svarar att de utsattes för rån under det senaste året.

– Personrånen är ett problem, men det är för tidigt att säga om det är ett trendbrott, säger Jerzy Sarnecki.

Att hot och bedrägerier ökar hänger enligt Jerzy Sarnecki ihop med att våra liv till allt större del utspelas på internet. Men han är ändå oroad:

– Vi har länge sett en period med stabil eller rent av fallande brottslighet. Men sedan har något börjat hända.

Jerzy Sarnecki är allra mest bekymrad över brottslighet som inte ingår i Nationella trygghetsundersökningen – det dödliga våldet.

– Dödligt våld och försök till dödligt våld har ökat kraftigt sedan ett halvt decennium. Det handlar om gängskjutningar. Det är en pågående utveckling och det är mycket, mycket allvarligt.

– Vi ser alltså en förändring från fylleknivslagsmålet till gangstermordet, säger han. Gängmorden är ett nytt fenomen och polisen vet inte hur de ska hantera detta. Vi är alla fortfarande lite i chock.

Tidigare följde morden samma utveckling som den allmänna brottsutvecklingen. Men det har alltså förändrats nu.

– Folk slåss lika mycket som förr, men dessutom skjuter man varandra. Det är en allvarlig utveckling.

Ska vi vara oroliga?

– Ja, samhället ska definitivt oroa sig. Framför allt för skjutandet.

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.

5

Kommentarer

Jag har tappat förtroendet för Sarnecki och tycker media borde vända sig till en mindre ideologisk driven kriminolog. Det är inte särskilt vetenskapligt att med rena spekulationer om anmälningsbenägenhet bortförklara en utveckling som han önskar inte fanns och som han länge förnekat med hänvisning till bristande belägg.

Instämmer.

Instämmer med att det blir en slagsida när man bara låter en part komma till tals. Särskilt upprörande är Sarneckis uttalande att det verkligt allvarliga är ökningen personrånen. Därmed förminskar han sexualbrottens grasserande ökning de senaste åren. Avfärdar det bara med att det till stor del betor på att den upplevda kränkningen har blivit större idag. Vad har för belägg för det. Det är ok att intervjua Sarnecki men som journalister måste ni även låta andra forskare uttala sig. Ert urval av experter påverkar validiteten.

Hej eftersom utvecklingen är så pass allvarlig så kommer vi återkomma till detta ämne. Jag intervjuar just nu ett antal forskare inom detta fält. Så räkna mer mer i frågan i F&F inom kort. Henrik

Det låter lovande med fördjupning.

Det problematiska med Sarneckis uttalande är att det låter som han försöker släta över. Samtliga kurvor i bilden pekar uppåt och han lägger själv till det dödliga våldet. Varför skulle sexualbrottsökningen mest bero på anmälningsbenägenhet om inte motsvarande invändningar finns mot de flesta andra brottstyperna? Om nätanvändande och hemmavistelse förklarar ökningen av bedrägerier hur förklarar han då ökningen av personrån? Allt tyder väl på att brottsligheten ökat generell vilket inte är så konstigt eftersom det finns ett flertal undersökningar som visar sambandet mellan invandring och brottslighet, oavsett orsakerna därtill. Sverige har haft en mycket stor invandring, närmast rekordartad, och detta är en av konsekvenserna.