Annons

Tiden rinner ut och vi måste halvera de globala utsläppen på bara tio år, enligt Johan Rockström.

Bild: 
Anette Nantell / DN / TT

Johan Rockström: ”Viktigt för världen att Tyskland lyckas”

Johan Rockström, Sveriges mest kända klimatforskare, har flyttat till Tyskland där han leder Institute for Climate Impact Research (PIK). Forskning & Framsteg fick en pratstund om den tyska energiomställningen.

Annons

Tyskland ska avveckla kärnkraften till 2022 och kolkraften till 2038, samtidigt som landet bygger ut den förnybara energin. Men omställningen, som kallas Energiewende, går inte så snabbt som planerat. Hur ser du på det?

Energiewende är helt nödvändigt, men kraven på takten har med tiden ökat utifrån. Ursula von der Leyen, EU-kommissionens nya ordförande, säger nu att EU bör minska sina utsläpp med 55 procent till 2030 och vara utsläppsneutralt till 2050. Det är högre krav än vad som fanns när Energiewende föddes.

Vilka är de största utmaningarna?

– För Tysklands del är det att man har kvar naturgas och kol i alldeles för stor utsträckning. Men generellt är det största misslyckandet i världen att vi inte har lyckats med att verkligen frikoppla den ekonomiska tillväxten från utsläppen. Förnybara energikällor ersätter inte de fossila, utan möter hittills i huvudsak den ökade efterfrågan på energi.

I januari i år beslöt den tyska kolkommissionen att kolkraften ska avvecklas till 2038. Räcker det?

– Nej, 2038 är för sent och det var tveksamt in i det längsta om vi här på PIK, som var representerade i kolkommissionen, skulle acceptera det. Till slut gav vi vårt stöd eftersom slutåret ska omprövas av experter redan 2026. Och vi bedömer, utan att vara alltför optimistiska, att det är mera troligt att utfasningen kommer att gå snabbare. Det kommer att visa sig att omställningen ger så många fördelar i form av ny teknologi, bättre hälsa, nya jobb och nya inkomster.

Vad kan världen lära sig av Tyskland?

– Mycket. Det är en modern, industriell nation som har ett stort beroende av kol, men som verkligen har bestämt sig för att ta klimatutmaningen på allvar och kämpa för att lösa den. Den kritik vi har är att man inte redan från början kopplade Energiewende till ett pris på koldioxid.

Den 20 september lanserade den tyska regeringen ett stort klimatpaket som för första gången innehåller en koldioxidskatt, men PIK har kritiserat skatten. Varför?

– Priset på 10 euro per ton koldioxid är alldeles för lågt. Det finns väldigt mycket klimatekonomisk forskning som visar att 50 euro är den prisnivå som krävs för att ge tillräckligt starka incitament till marknaden för att rikta om investeringar bort från fossil energi. Absurt nog kom förslaget samma dag som 270 000 människor demonstrerade för klimatet på Berlins gator.

Samtidigt fortsätter Tyskland att till exempel subventionera diesel. Vad anser du om det?

– Det är bedrövligt, fullständigt onödigt, och i grunden ett brott mot Parisavtalet. Inom hela EU är det nödvändigt att ta bort alla subventioner på fossil energi, subventioner som beräknas uppgå till hisnade 87 miljarder USD (2017), vilket är större än EU:s hela jordbruksstöd.

Hur viktigt är Tyskland som föregångsland?

– Tyskland är det enda verkliga exemplet på en rik högteknologisk nation med en stor bilindustri och en stor tung industri, som är så beroende av kol, olja och naturgas. Om Tyskland lyckas då kan vem som helst lyckas. Huruvida Sverige lyckas är inte lika avgörande eftersom vi är en liten ekonomi, och vi har våra komparativa fördelar med till exempel en hög andel vattenkraft.

Är industrin med på tåget?

– Ja, absolut. Framför allt inom den tyska bilindustrin är man redo för omställningen. Frågan är bara hur snabbt det kan gå och att man kan göra det på ett ordnat sätt.

I Sverige pågår en nyvaknad debatt om kärnkraftens framtid. Vad tycker du är kärnkraftens roll i energiomställningen?

– Det är en känslig fråga och den är särskilt känslig här i Tyskland. Det är nästan inte tillåtet att ha en balanserad syn på kärnkraft. Man har fattat beslutet och det blir aldrig mer någon kärnkraft i Tyskland. Punkt. Min slutsats är att klimathotet är större än hotet från kärnkraften. Existerande kärnkraft tycker jag kan fungera som en fossilfri energikälla i en övergångsfas.

Hur länge har du känt så?

– De senaste fem åren då de vetenskapliga beläggen för att vi rör oss väldigt snabbt mot potentiellt farliga klimatförändringar. Tiden rinner ut och vi måste halvera de globala utsläppen på bara tio år. Ska man göra en sådan radikal transformation är det väldigt svårt för de förnybara energisystemen att hänga med. Då behöver man vara mycket pragmatisk i övergångsskedet. Jag tycker att den svenska energiöverenskommelsen är en ganska balanserad ansats, med starkt fokus på energieffektivisering, förnybar energi, och en just pragmatisk hållning till befintlig kärnkraft.

Kärnkraftens vara eller ickevara

Finland bygger nytt. Tyskland lägger ner. I Sverige väcker kärnkraften åter debatt i ljuset av klimatkrisen.

2020-01-23

Kärnkraften i världen

Klicka för att ladda ner grafiken som pdf.

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.

1

Kommentarer

Fossilfri elektricitet kommer att vara en bristvara långt fram i tiden när vi går över till el. Det sägs att andra sätt att alstra el (vind, sol) är billigare och det verkar troligt. Men prognoser överdriver ofta och det blir oförutsedda problem. Elmarknaderna byggs ihop så mer svensk el gagnar hela Nordeuropa. Det viktigaste är dock att kärnkraft också utvecklas och nya lösningar är kanske bättre än gamla och bygger man nytt så implementerar man nya lösningar. Sverige har mycket kärnkraftkompetens och i tex Ringhals färdig infrastruktur. Det underlättar också med slutligt förvar att det finns mer framåtriktad aktivitet på kärnkraftområdet. Jag tycker alltså man skall börja bygga minst en reaktor i Sverige nu, även om det nu ter sig dyrare än alternativ. Att opinionen inte är starkt emot visar den mycket jämna röstningen i Riksdagen för att behålla redan beslutade nedläggning av två aggregat i Ringhals.