Annons

kvinna snyter sig i kontorsmiljö

Förkyld på jobbet? Många kollegor oroar sig över att bli smittade.

Bild: 
Getty images

Så smittar ett dörrhandtag

Hur länge smittar ett dörrhandtag? Det är en fråga som återkommer till redaktionen. Här är ett uppdaterat svar på en av F&Fs mest lästa artiklar.

Annons

Publicerad:

2019-12-19

Hur länge virus och bakterier överlever och smittar i olika miljöer varierar förstås med faktorer som luftfuktighet, temperatur och inte minst typ av smitta. Så det korta svaret är att vi ännu inte vet hur länge ett dörrhandtag smittar – men vi hoppas att vi har mer kunskap inom de närmaste åren. Virus är generellt mer tåliga än bakterier och kan bland annat överleva uttorkning. Det är alltså möjligt att eventuella virus på ett handtag kan smitta efter ganska lång tid. Så småningom kommer dock viruset att brytas ner av reaktiva molekyler i luften, så dess överlevnad kan knappast räknas i år.

En praktisk aspekt är att varje hand som tar i ett smittat handtag minskar risken för efterkommande, eftersom den får med sig smittopartiklar. Det är alltså inte så enkelt som att ett handtag blir en större smittorisk ju fler som tar i det.

När det gäller de smittor som vi vanligen oroar oss för, som vinterkräksjukans norovirus (som jag själv forskar om) eller influensavirus, så är den verkligt stora smittorisken egentligen något annat: luften vi andas. Smitta från till exempel dörrhandtag kan undvikas med god handhygien, men det är svårare att skydda sig mot luftsmitta. Särskilt vid kräkningar sprids virus i miljontals mikroskopiska droppar som kan sväva i luften i timmar, föras lång väg med ventilation, och även virvla upp på nytt med golvdamm. Virusgener har hittats i ventilationsdamm från sjukhussalar fyra månader efter att smittade personer vistats där, men man vet inte om hela viruspartikeln var intakt och kunde smitta.

/Marie Hagbom, forskare i virologi, Linköpings universitet

Har du en fråga till redaktionen?

Mejla fraga@fof.se så tar Anders Nilsson, vetenskapsjournalist och redaktör för avdelningen Frågor + Svar, emot den. 

Hur länge smittar ett dörrhandtag?

Det beror helt på vad handtaget utsatts för, säger hygiensjuksköterskan Kerstin Mannerquist, som betonar att handtvät

2005-03-01

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.