Hur länge smittar ett dörrhandtag?

Det beror helt på vad handtaget utsatts för, säger hygiensjuksköterskan Kerstin Mannerquist, som betonar att handtvätt är den viktigaste åtgärden för att begränsa smittspridning.
Publicerad

Frågan blev aktuell för mig efter programmet Fråga doktorn på tv. Där nämndes att olika ting som någon smittad tagit i kan smitta nästa person som tar i föremålet. Detta känner väl de flesta till, men hur länge kan virus och bakterier leva utan kontakt med mänsklig vävnad, exempelvis på ett dörrhandtag?

Svar: Bakterier är robusta och finns nästan överallt. Men för att bli smittad med en sjukdomsframkallande bakterie måste den komma in i kroppen, via sår eller slemhinnor. Även virus kan leva utanför celler, men inte föröka sig. För både bakterier och virus gäller oftast att det krävs en rejäl dos av dem för att den som utsätts ska bli smittad. Storleken på den dosen är individuell och beror på hur kraftfullt en persons immunförsvar är i förhållande till en viss bakterie eller virus. Det kan vara förstärkt hos den som träffat på smittan förut och är immun, eller försvagat om immunförsvaret är nedsatt på grund av sjukdom eller medicinsk behandling.

 För att reda ut ett dörrhandtags smittsamhet tog F&F kontakt med hygiensjuksköterskan Kerstin Mannerquist på Smittskyddsinstitutet.

– Frågan, som den är ställd, kan ingen svara på. Det beror på vilken typ av bakterie eller virus det är, hur nedkladdat handtaget är och så vidare, säger hon och fortsätter: Men i den bästa av världar ska vi ha rena händer, och handtaget ska inte bli smittat alls!

Inom sjukvården desinficerar personalen sina händer med alkohol. Handtag, toalettknoppar och kranar som många tar i desinficeras med ett ytdesinfektionsmedel som innehåller alkohol och tensider. Men det är inget som behövs i hemmet, enligt Kerstin Mannerquist.

Olika typer av bakterier och virus är olika smittsamma. Allra mest smittsamt är så kallat calicivirus (kallas även norovirus), som orsakar vinterkräksjuka med kräkningar och diarré hos patienten.

– När en smittad person kräks, sprids virus i små droppar, aerosoler, som lägger sig som en hinna överallt. Eftersom det krävs en mycket låg smittdos, sprids smittan lätt, säger Kerstin Mannerquist.

Influensavirus smittar också, men här poängterar hon ännu en gång att god handhygien är A och O för att begränsa smittspridningen.

– Tvätta alltid händerna när du kommer hem efter att ha rest kommunalt, efter toalettbesök och framför allt före maten, säger hon.

 

Tillägg: Detta är en av F&Fs mest lästa läsarfrågor – som också väckt följdfrågor. Vi har därför skrivit uppföljningen Så smittar ett dörrhandtag.

Publicerad

Medicin & hälsa

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor