Varför är tropiska djur så vackra?

Hur kommer det sig att fåglar och fiskar är så mycket mer färggranna i tropikerna än på våra breddgrader? Den nytta som färgerna gör i varmare länder skulle väl kunna vara värdefull även för djuren hos oss?
Publicerad

Svar:

– Frågan antyder att andelen bjärta arter är större i tropikerna. Jag vet faktiskt inte om det är så, säger Maria Prager, forskarstuderande i färgkommunikationens evolution vid Göteborgs universitet.

Hon känner inte till någon studie som med moderna metoder har undersökt hur förekomsten av färgglada djur varierar med breddgrad. Men eftersom det generellt finns fler arter i tropikerna misstänker Maria Prager att även de färgglada arterna är fler där, i absoluta tal räknat.

Färgglada fåglar och fiskar antas huvudsakligen ha utvecklats genom sexuell selektion. Teorin om sexuell selektion bygger delvis på att det är krävande att tillverka pigment. Vackra färger fungerar alltså som ett kvitto på god hälsa och fördelaktiga gener. Därför väljer djur att para sig med färgglada individer. En preferens för färgglada partner kan också uppstå av en slump och sedan sprida sig i en population genom sexuell selektion.

Det är inte breddgraden som avgör hur stor betydelse sexuell selektion har, utan lokala miljöfaktorer. Alltså finns färgglada djur både i tropiska och tempererade områden.

– God sikt är den viktigaste förutsättningen för att färgglada djur ska utvecklas, säger Magnus Enquist, professor i etologi vid Stockholms universitet.

Därför är korallrev ofta överväldigande färgglada. Men i en flod på samma breddgrad ser fiskarna ut ungefär som svenska mörtar. Samtidigt är den svenska fisken blågylta, som förekommer i klart vatten längs västkusten, lika dekorativ som en korallrevsfisk.

Enligt Anna Qvarnström, docent i zooekologi vid Uppsala universitet, kan regnskogens täta trädkronor också vara en betydelsefull miljöfaktor. Ljuset i regnskogen blir nämligen så svagt att fåglarna måste vara färgglada för att deras artfränder ska kunna se dem.

Bent Christensen, lektor i tropisk ekologi vid Umeå universitet, tror att även istiden kan spela in. I tropikerna har klimatet varit stabilt länge. Där har sexuell selektion kunnat verka ostört under lång tid, med extra färgglada djur som följd.

– Om 70 miljoner år kanske våra fåglar är lika färgglada som tropikernas, säger han.

Undrar du något? Fråga F&F!

Publicerad

Medicin & hälsa

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor