Varför leder smältande glaciärer till brist på dricksvatten?

Publicerad

Fråga:

Man läser ofta att smältande glaciärer i Himalaya kommer att leda till att miljontals människor får brist på dricksvatten. Men det måste ju fortsätta att falla nederbörd även där glaciären har smält, och det vattnet borde rinna ut i samma flodsystem som tidigare försörjdes av glaciärens smältvatten. Varför blir det då brist på dricksvatten?

Svar:

Hundratals miljoner män­niskor i stora delar av Kina och på den indiska halvön är i dag beroende av smältvatten från Himalayas glaciärer för att få dricksvatten och vatten till odlingar. Vattnet rinner längs sju av Asiens största floder: Huang He (Gula floden), Chang Jiang (Långa floden), Ganges, Indus, Brahmaputra, Salween och Mekong.

Deliang Chen, professor i fysikalisk meteorologi vid Institutionen för geoveten­skaper vid Göteborgs uni­ver­­sitet, förklarar att gla­ci­ärerna – som byggdes upp under senaste istiden – fungerar som stora vattenreservoarer. Tack vare deras förmåga att samla upp och frysa in nederbörd som sedan smälter av under sommaren hålls vattenflödet i de stora floderna relativt konstant under året, även när det råder svår torka. Den nederbörd som fyller på glaciärerna skulle naturligtvis falla även om glaciärerna inte fanns där, och troligen flyta längs samma floder. Men det skulle leda till ett så pass ojämnt vattenflöde att stora landområden under långa perioder skulle vara helt utan dricksvatten.

– Vissa år är det jättetorrt och andra regnar det väldigt mycket. Så utan glaciärerna skulle alla de här människorna bli av med en livsnödvändig vattenkälla, säger Deliang Chen.

Ett annat fenomen av betydelse kallas albedoeffekten. Om det vita istäcket försvinner absorberar den mörkare marken mer solenergi, vilket leder till högre marktemperatur och därmed ökad avdunstning.

Jakob Lundberg, forskare vid Stockholm Resilience Center, Stockholms universitet, tillägger att smältande glaciärer också kommer att få andra typer av konsekvenser.

– Vi har redan sett stora översvämningar i Bangladesh. Och i Europa räknar man med jordskred och jorderosion om alpernas glaciärer smälter.

Undrar du något?

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor