Annons

Här blir koldioxid till sten

Den hittills största anläggningen för att fånga koldioxid direkt från luften är nu i gång på Island. Varje år ska den suga upp 4 000 ton koldioxid som ska förvandlas till sten i berggrunden.

Annons

Tekniken att fånga koldioxid direkt ur luften kallas DAC, direct air capture, och den nya anläggningen utanför Reykjavik är den hittills största med en årlig kapacitet på att suga bort 4 000 ton från atmosfären.

Fläktarna startade i förra veckan. Luft sugs in och leds genom porösa filter som innehåller kemikalier som binder koldioxid. När filtren är fulla hettas de upp och koldioxiden kan fångas in. Energin för att driva processen hämtas från ett geotermiskt kraftverk i närheten.

Koldioxiden blandas med vatten

Den infångade koldioxiden blandas sedan med vatten och pumpas ner i den vulkaniska berggrunden. Där reagerar koldioxiden med mineraler och bildar karbonater som kalciumkarbonat i fast form. Försök har visat att denna process från koldioxid till sten kan gå på två år.

Nackdelar med DAC är än så länge att tekniken är både dyr och energikrävande. Företaget som byggt anläggningen, schweiziska Climeworks, räknar med en kostnad på någonstans mellan 5 000 och 7 000 kronor per ton koldioxid. Som jämförelse är en vanlig uppskattning att det kostar omkring 1 000 kronor per kilo att fånga in och lagra koldioxid från rökgaser från kraftverk eller industrier där koncentrationen av koldioxid är betydligt högre jämfört med i luften.

Men Climeworks hoppas kunna pressa priserna och bygga fler och större anläggningar. Det finns också andra företag som satsar på DAC med delvis annan infångningsteknik. Kanadensiska Carbon Engineering använder till exempel en vätska med lut för att fånga in koldioxid. Företaget har presenterat planer på att bygga en storskalig DAC-anläggning i Skottland.

Koldioxid kan lagras som sten

Borrkärna som visar hur koldioxiden förvandlats till sten.

Koldioxid som pumpas ner i vulkaniskt berg förvandlas till sten på två år, visar ett amerikanskt försök.

2016-11-24

Norge vill lagra Europas koldioxid

Intresset ökar på nytt för koldioxidlagring som en lösning på klimatkrisen.

2020-10-08

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.