Annons

Illustration av kommande fraktfartyg för flytande koldioxid för lagring under  havsbotten utanför Norges kust.

Bild: 
Northern lights

Större fokus på negativa usläpp

Annons

Publicerad:

2021-12-27

I mars släpper den internationella klimatpanelen, IPCC, en ny delrapport om hur klimatförändringarna kan begränsas. Större fokus än tidigare kommer att ligga på negativa utsläpp, det vill säga olika metoder för att fånga in koldioxid från atmosfären, berättar Mathias Fridahl, forskare i klimatpolitik vid Linköpings universitet.

– Det blir ett ökat fokus på minusutsläpp eftersom vi ligger så långt från målet att hålla temperaturökningen väl under två grader med nuvarande utsläppstakt.

Ett sätt att suga upp mer koldioxid är skogsplantering, men det räcker inte enligt Mathias Fridahl.

– Det finns helt enkelt inte tillräckligt med mark så vi måste titta på andra former av koldioxidsänkor.

Omvända auktioner

Allt större intresse riktas mot så kallad bio-ccs. Med det menas att koldioxid från förnybara källor, som biomassa, samlas in och lagras. Sverige kommer som första land i världen att ge statligt stöd till bio-ccs genom så kallade omvända auktioner.  Med start 2022 kommer företag att få lägga bud i kronor per ton koldioxid. Flera företag ligger i startgroparna. Ett är energiföretaget Stockholm Exergi som förbereder en stor anläggning för att fånga in 800 000 ton koldioxid. Projektet utsågs nyligen som ett av sju i Europa som får stöd från EU:s innovationsfond.

Bio-ccs kommer vara nödvändigt under lång tid enligt Mathias Fridahl.

– Det kommer att krävas enorma mängder bio-ccs och andra negativa utsläpp för att nå nettonollutsläpp till 2050, men även efter det kommer tekniken troligtvis att behövas i stor skala.

Fem metoder för minusutsläpp

  1. Skogsplantering.
  2. Bio-ccs, infångning och lagring av koldioxid från till exempel förbränning av biomassa.
  3. Direktinfångning av koldioxid från atmosfären.
  4. Biokol, förkolning av biomassa i syrefri miljö.
  5. Påskyndad vittring, spridning av finfördelat mineral, till exempel rivningsbetong som kemiskt binder in koldioxid.

Vetenskapsåret 2022

Klimatrapporter från IPCC, en rad rymdprojekt, medicinska framsteg och ett valår som ersätter blockpolitiken med – ja

2021-12-27

Norge vill lagra Europas koldioxid

Intresset ökar på nytt för koldioxidlagring som en lösning på klimatkrisen.

2020-10-08

Här blir koldioxid till sten

Den hittills största anläggningen för att fånga koldioxid direkt från luften är nu i gång på Island.

2021-09-16

Skum fångar koldioxid både billigare och mer hållbart

skum som vilar på en blomma

En del av världens klimatproblem måste lösas med infångning av koldioxid, enligt FN:s klimatpanel.

2019-12-13

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.