Annons

folkhälsa

Den som tror att svensken är dyster, sjuklig och ensam har fel. Förutom att vi enligt World happiness report är bland de lyckligaste i världen (se F&F 8/2015), så visar en färsk rapport från European social survey att nordborna generellt är friska och vid gott mod. I Sverige svarar bara drygt 4 procent att de har dålig hälsa, och 10 procent anser sig ha depressiva symtom. Motsvarande siffror i länder som Portugal, Ungern, Estland och Tjeckien är uppåt 10–12 procent för dålig hälsa och långt över 20 procent för depressiva symtom. Svenskar röker även allra minst i Europa, och har enligt...
Det är bättre att ta en kort promenad efter varje måltid än en enda långpromenad per dag om man vill hålla blodsockret i schack, enligt en studie från Nya Zeeland. Människor med typ 2-diabetes fick följa två olika rutiner: antingen en halvtimmes promenad per dag vid valfri tidpunkt – eller en runda på tio minuter direkt efter frukost, lunch och middag. Skillnaden var tydlig. De som tog tre korta promenader hade i genomsnitt 12 procent lägre blodsockerhalt efter maten jämfört med dem som tog en enda längre promenad. Det rapporterar forskare vid University of Otago på Nya Zeeland i tidskriften...
Regeringar och internationella organisationer har länge bekämpat kvinnlig könsstympning, som i olika former drabbar över tre miljoner flickor per år. Det går trögt. – Försöken att införa normer utifrån kan lätt leda till bakslag, säger Ernst Fehr, ekonomiprofessor vid Universität Zürich i Schweiz. Men forskning visar att attityderna till könsstympning varierar kraftigt inom lokalsamhällen, och även inom familjer. Det har Ernst Fehr och hans medarbetare tagit fasta på i ett försök att påverka attityder genom underhållning. Forskarna lät sudanesiska filmmakare producera ett 90 minuter långt...
Bara tio till femton minuter per idrottslektion ägnas åt måttligt intensiv fysisk aktivitet. Det framgår av en ny studie av aktiviteten på idrottslektionerna. – Detta är alldeles för lite, säger Anders Raustorp , docent i fysioterapi vid Göteborgs universitet och tidigare idrottslärare i högstadiet. Min uppfattning är att lärarna tror att det förekommer mer fysisk aktivitet på lektionerna, men vår studie visar att alldeles för mycket tid går åt till väntan eller att få tyst på klassen. Köande och tid för instruktioner äter också upp tiden. Anders Raustorp och hans kolleger har mätt...
Människans längd påverkas delvis av genetik, men ännu mer av miljö, det vill säga kost och hälsa. Mammans hälsa och näringsintag under graviditeten spelar även roll. Långa människor har dessutom i regel längre livslängd, högre utbildning och högre lön. Tidigare i Sverige hade längd en tydlig koppling till klass. En ny analys av globala data över mäns och kvinnors längd visar att längden hos världens befolkning har förändrats på helt olika sätt under 1900-talet. Européerna blev längre under början och mitten av 1900-talet, varefter tillväxten har avstannat i flera länder. I många länder i...
Vikten i tonåren har ett tydligt samband med risken för hjärtsvikt redan i medelåldern. Det visar en studie av drygt 1,6 miljoner svenska män som mönstrat i Sverige under en period på nästan fyrtio år. Forskarna räknade ut männens BMI ( body mass index ) vid mönstringen, och jämförde det med risken för hjärtsvikt senare i livet. Enligt gängse definition motsvarar normalvikt ett BMI på mellan 18,5 och 25. – Vi såg att risken började stiga redan vid ett BMI på 20, vilket var förvånande, säger Annika Rosengren, professor i medicin vid Sahlgrenska akademin i Göteborg. Därefter gick risken för...