Annons

folkhälsa

Människans längd påverkas delvis av genetik, men ännu mer av miljö, det vill säga kost och hälsa. Mammans hälsa och näringsintag under graviditeten spelar även roll. Långa människor har dessutom i regel längre livslängd, högre utbildning och högre lön. Tidigare i Sverige hade längd en tydlig koppling till klass. En ny analys av globala data över mäns och kvinnors längd visar att längden hos världens befolkning har förändrats på helt olika sätt under 1900-talet. Européerna blev längre under början och mitten av 1900-talet, varefter tillväxten har avstannat i flera länder. I många länder i...
Vikten i tonåren har ett tydligt samband med risken för hjärtsvikt redan i medelåldern. Det visar en studie av drygt 1,6 miljoner svenska män som mönstrat i Sverige under en period på nästan fyrtio år. Forskarna räknade ut männens BMI ( body mass index ) vid mönstringen, och jämförde det med risken för hjärtsvikt senare i livet. Enligt gängse definition motsvarar normalvikt ett BMI på mellan 18,5 och 25. – Vi såg att risken började stiga redan vid ett BMI på 20, vilket var förvånande, säger Annika Rosengren, professor i medicin vid Sahlgrenska akademin i Göteborg. Därefter gick risken för...
Drygt två tredjedelar av Afrikas befolkning söder om Sahara har inte vatten i hemmet, utan måste hämta det i brunnar. Detta arbete utförs i regel av kvinnor och barn. Enligt en ny studie handlar det om nästan 17 miljoner kvinnor och barn i 24 länder i Afrika söder om Sahara, som lägger ner mer än 30 minuter om dagen på detta tunga och ibland farliga arbete. Förutom att vattenbärandet sliter på hälsan så tar det tid och energi från annat, till exempel skolarbete, menar en av medförfattarna till studien, Jay Graham vid George Washington university. Han och hans kolleger har samlat data om...
Medellivslängden ökar stadigt i Sverige, men skillnaderna mellan olika grupper är stora – och växande. Både kvinnor och män har en längre förväntad livslängd om de är gifta vid 65 års ålder. Gifta personer lever längre, liksom högutbildade och personer med hög inkomst, enligt en ny rapport från SCB . Det finns många förklaringar till att gifta lever längre: Gifta personer har tillgång till större socialt stöd och större nätverk än andra grupper. Och egenskaper som är gynnsamma för äktenskap, till exempel avsaknad av missbruk, är även hälsofrämjande. Skillnaderna i medellivslängd i relation...
Ålder påverkar framför allt när vi sover, och kön hur mycket vi sover. Så kan man sammanfatta en ny studie över sovvanor, som bygger på data från över 8 000 respondenter i hundra länder. Studien bygger på att många människor har registrerat bland annat sina sovvanor i gratisappen Entrain för smartphones. Forskare vid University of Michigan har nu analyserat dessa data, som är ett bra exempel på så kallad medborgarforskning, där man billigt kan komma över stora datamängder. Män och kvinnors sovvanor efter åldersgrupper. Notera att kvinnor har en mer likartad sömn över olika åldrar. Bild:...
På sommaren dör vi lite mindre. Grafen visar antal dödsfall per månad, efter justering för månadernas olika längd. Bild: Johan Jarnestad Hjärtat och cancern. Här visas det totala antalet dödsfall vid varje ålder. Hjärt-kärlsjukdomar och cancer skördar flest liv. Bild: Johan Jarnestad Varje dag dör drygt 250 personer i Sverige. Antalet minskar en aning nu när sommaren närmar sig, för att sedan öka igen under vintermånaderna. Skillnaden är ungefär 10 procent och kan till viss del förklaras av en ökad risk för dödsfall i influensa och halkolyckor under vintern. Den generella trenden är att vi...