Annons
Annons
Annons
Tuberkulos är en infektionssjukdom som främst påverkar lungorna. Den vanligaste behandlingen pågår i ett halvår och innefattar flera gram per dag av sammanlagt fyra olika slags antibiotika. Uppåt hälften av världens tuberkulospatienter har svårt att fullfölja en sådan behandling, vilket ökar risken för att bakterierna blir resistenta. Problemet är störst i fattiga länder med bristande sjukvård. Med en ny anordning kan det bli lättare att få i sig alla de nödvändiga medicinerna. – Den påminner om ett godishalsband som man fick som barn, säger Niclas Roxhed , forskare i medicinsk teknik på...
Att träden är så betydelsefulla som värdväxter beror bland annat på att de är långlivade, storvuxna och att de kan erbjuda en mängd olika livsmiljöer på – och inuti – sina olika delar. Under senare år har två trädarter drabbats av sjukdomar. Almar hotas av en svampinfektion som ger upphov till almsjuka. Det är en dödlig sjukdom som sprids från träd till träd av en barkborrande skalbagge. Ask drabbas också av en svampinfektion som kallas askkottsjuka och som sprids med vinden. Almarna är viktiga värdar för omkring 250 arter, varav många är mossor och lavar. Ungefär 60 av dessa arter är helt...
Solens yta skiftar och sjuder av fenomen som solfläckar och solfacklor. Ibland kan den också få större utbrott, som i värsta fall kan bli ett hot mot viktig infrastruktur på jorden. Kraftiga solstormar kan orsakat strömavbrott, och de kan också hota satelliter och astronauter i omloppsbana. En grupp forskare från flera olika länder har nu upptäckt tecken på att vissa sådana utbrott genom historien har varit mycket kraftigare än de man har uppmätt i nutid. Forskarna har mätt och analyserat halten av isotoper av beryllium och klor i borrkärnor av is från Grönland. Mängden av beryllium-10 och...
Ett internationellt forskarteam har undersökt hur influensa sprids mellan däggdjur som lever på savannen i Namibia. De har samlat in blodprov från 14 däggdjursarter, bland annat lejon, geparder, sjakaler elefanter, springbockar och gnuer. Blodproverna har analyserats på jakt efter antikroppar mot influensavirus typ A, som orsakar de flesta epidemierna hos människor. Forskarnas analyser indikerar att influensa är ovanligt hos de stora växtätarna. Ingen av de undersökta elefanterna bar på antikroppar mot influensa – och inga springbockar heller. En av tio undersökta noshörningar hade svaga...
Världens första självkörande buss i reguljär kollektivtrafik rullar sedan i oktober i Järfälla norr om Stockholm. I stället för förare finns en värd ombord, som rycker in om bussen bestämmer sig för att stanna för att den inte vet hur den ska tolka en situation som dykt upp i trafiken. Drömmen om självkörande bilar har funnits sedan 1920-talet, men det är först nu, nästan 100 år senare, som den håller på att bli verklighet. Men hur ser en framtid med självkörande fordon ut? Kommer de att leva upp till visionen om ett hållbarare transportsystem och färre olyckor? Mer trafik med självkörande...
Det finns gott om ryggradsdjur som äter småkryp som spindlar och andra leddjur. Men i en ny studie publicerad i Amphibian and reptile conservation ger ett internationell forskarteam 15 exempel på det omvända förhållandet; spindlar och andra leddjur i som äter ryggradsdjur. Exemplen kommer från Amazonas. Fågelspindlar av släktet Pamphobeteus kan bli stora som tallrikar. Forskarna har sett en sådan spindel döda och bära iväg en pungråtta (ett mindre däggdjur). En fågelspindel bär iväg på en pungråtta som den har dödat. Bild: Maggie Grundler, Amphibian & Reptile Conservation Forskarna har...
I tusentals år har människor odlat hampaväxten Cannabis sativa som läkemedel eller för att berusa sig. Växten tillverkar cannabinoider, en grupp invecklade organiska molekyler varav flera ingår i försök att utveckla nya mediciner. Nu har en grupp forskare i Danmark och flera andra länder lyckats genförändra brödjäst så att den tillverkar några av cannabinoiderna som finns i Cannabis sativa . Jästcellerna lever på galaktos, en enkel sockerart som liknar druvsocker. När forskarna i stället testade att mata dem med olika fettsyror började jästcellerna tillverka andra cannabinoider än de som...
– Historiskt sett fick man oftast barn på våren, och vi hade även en liten puckel på hösten. Det betydde att man fick barn nio månader efter sommaren eller nio månader efter julen, säger Gunnar Andersson , professor i demografi vid Stockholms universitet och aktuell med en forskningsstudie om säsongsvariationer i barnafödslar. Preventivmedel och ökad möjlighet till abort har sedan sakta förändrat dessa mönster, liksom preferenser om när på året man vill eller inte vill ha barn. – Under 2000-talet har födslarna allt mer börjat utjämnas över året, vi ser till exempel förre och färre vårbarn,...