Annons

biologi

Svar av Didrik Vanhoenacker , jourhavande biolog, Naturhistoriska riksmuseet Det är bitmärken från ett rådjur som försökt tugga på äpplet. Hjortdjur, och även andra idisslare som kor och får, saknar framtänder i överkäken. Därför är det bara märken från framtänderna och hörntänderna i underkäken som syns i äpplet. Hörntänderna hos rådjur ser ut och fungerar som framtänder. I överkäken finns i stället bara en hård valk eller kudde som de håller emot med.
I en uppmärksammad studie har forskare samlat in pollendata och data över hur många fall av covid-19 som noterats i 31 länder på fem kontinenter. – Det mest framträdande fyndet var att ökade halter av luftburet pollen samvarierade med ökningar vad gäller antalet fall av covid-19 infektion i de flesta länder, säger Athanasios Damialis, forskare inom miljömedicin vid Technische Universität München i Tyskland. Han ledde studien vars resultat publiceras i den vetenskapliga tidskriften PNAS . Pollennivåer har samlats in från 248 mätstationer, varav en handfull finns i Sverige. Forskarna visar att...
”Det ligger ett skimmer av sagoväsen över nakensnäckor och deras havslevande släktingar. De befinner sig mellan poesi och verklighet.” Så inleds nästa del av Nationalnyckeln – en serie stora praktböcker som beskriver alla Sveriges flercelliga djur, växter och svampar. Med känselspröt på huvudet kan nakensnäckorna känna smak, lukt och vibrationer. Deras ögon är små fläckar som sitter inbäddade i huden och bara kan skilja på ljus och mörker. Prenumerera på Forskning & Framsteg! Tidskriften med faktakollade och ögonöppnande reportage och vetenskapsnyheter utkommer med 10 nummer per år...
Genom att placera en liten sensor i en hybridasp har forskare för första gången lyckats mäta sockerhalten i saven inuti en levande växt. Tidigare har den typen av mätning krävt att en gren skärs av för att undersöka vätskeinnehållet. Den nya sensorn har redan gett ny kunskap om hur sockernivåerna varierar över dygnet. I tidskriften iScience visar forskarna från Linköpings universitet och Umeå Plant Science Centre till exempel att halten av sackaros ökar på natten. – Sensorn är därmed ett viktigt redskap inom biologisk grundforskning för att studera växternas ämnesomsättning. Socker är också...
Fåglar har många knep för att överleva vinterns kalla, korta dagar. Men ett varmare klimat kan sätta dem ur spel.
Om man sår ett äppelträd tar det kanske 10–15 år innan trädet ger frukt. Men om man ympar ett ungt träd med ympkvistar från ett gammalt träd kan man få äpplen efter 2–4 år. Jag har även sett att rotskott från ett gammalt träd blommar när plantorna bara är cirka 1,5 meter höga. De tror alltså att de har åldern inne. Min fråga är: Var sitter åldern i ett träd? /Tomas Nilsson, Knivsta Svar av Ove Nilsson , professor i växters reproduktionsbiologi, Umeå Plant Science Centre, Sveriges lantbruksuniversitet Det här är en mycket bra fråga som vi ännu inte vet svaret på. Under de senaste 15 åren har...