Annons

biologi

Forskare vid University of Vermont har utvecklat en ny typ av levande maskin som kan röra sig mot ett utvalt mål och utföra enkla uppgifter. Dessutom kan de självläka om de skadas. Dessa små ”xenobotar”, som forskarna valt att kalla dem, har konstruerats med hjälp av AI i en superdator och sedan byggs ihop av hud- och hjärtceller från en groda. - De är varken en traditionell robot eller en känd art. Det är ett nytt slags ting: en levande, programmerbar organism, säger Joshua Bongard, en av huvudförfattarna till studien som publicerats i tidskriften PNAS . För att komma fram till rätt form för...
Svar: En vuxen flugas livslängd är kort, den varierar lite beroende på art. Husflugan lever till exempel cirka 2–3 veckor. Om en fluga skulle hamna på rygg kan den i vanliga fall räta upp sig med hjälp av benen och vingarna. När flugan når slutet av sitt liv eller blir utsatt för sjukdomar eller gifter blir den försvagad. Då fungerar inte nervsystemet och koordinationen längre och benen viks in under kroppen. Eftersom tyngdpunkten på flugan ligger högt upp på kroppen faller den runt när benen inte längre håller den uppe. Om vingarna är utfällda så hamnar flugan liggande på sidan, men är de...
Svar: När man som psykolog läser om Mathias levnadsmätta katt associerar man till personlighetsdraget Öppenhet, som beskriver människors grad av ”intresse för fantiserande, konstupplevelser, känslonyanser, aktiviteter av olika slag, nya idéer och nya värderingar” (citat från Psykologilexikon på Psykologiguiden.se, uppslagsordet ”femfaktormodellen”). Mathias katt skulle sannolikt få ett lågt värde på denna personlighetsskala. Longitudinella undersökningar på människor visar att vi som 75-åringar i genomsnitt är något mindre öppna än då vi var yngre, men skillnaden är verkligen inte stor...
Att växter kan uppfatta dofter från andra växter har varit känt sedan 1980-talet men att de kan känna av insekters dofter redan före ett angrepp har inte visats tidigare, enligt Olle Anderbrant som är professor i biologi vid Lunds universitet och en av författarna till studien som publicerats i tidskriften PNAS . Förvarnade tallplantor klarar angrepp bättre Tillsammans med sina kollegor lät han tallplantor ”lukta på” sexualferomon från en av de vanligaste skadeinsekterna, vanlig tallstekel. Tallstekelhonor fick sedan lägga ägg dels på de förvarnade tallplantorna, och dels på plantor som inte...
1) Att kartlägga livet på jorden låter som en stor uppgift? − Det är det, men det handlar inte om att namnge alla okända arter utan att kartlägga vad den biologiska mångfalden består av och hur den fördelar sig över jorden. Nya DNA-baserade provtagningsmetoder låter oss göra det på ett helt nytt sätt. 2) Hur ska ni gå till väga? − Vi ska välja ut 450 provtagningsplatser över jorden där vi registrerar arter automatiskt. Vi kommer att fånga upp sporer i luften med en slags dammsugare, insekter med en tältliknande fälla, liv i marken med jordprover, och dessutom spela in ljus och sätta upp...
Dagens äpplen härstammar från arter som förädlats längs vägen från Asien till Europa. För fem miljoner år sedan var äpplen små, sura och spreds av fåglar. Med tiden blev de större och sötare och spreds av större djur, som häst och noshörning. För 3 000 år sedan började människor systematiskt att korsa det europeiska vildäpplet med arter som kom via Sidenvägen. Enligt Robert Spengler vid Max Planck-institutet i Jena, som studerat äpplets utveckling, är fyra arter grunden för det moderna äpplet: Malus domestica från Sibirien, Malus orientalis i Mellanöstern, Malus asiatica från Kina och det...