Annons

biologi

För några år sedan fick en bläckfisk med namnet Inky stora rubriker världen över. Han lyckades rymma från det havsmuseum i Nya Zeeland som var hans – uppenbarligen ofrivilliga – hem. Rymningen var elegant. Inky verkar ha noterat att locket på akvariet var slarvigt stängt. Han väntade tills personalen gått hem och klättrade sedan ut ur akvariet och ner på golvet. Han kravlade tvärs över rummet tills han nådde en golvbrunn som mynnade ut i havet via ett långt dräneringsrör. Sedan dess är han försvunnen. Inky var en åttaarmad bläckfisk. De har varken skal eller skelett och är mästare på att...
Sveriges finansminister får en fråga i tv sommaren 2017, om var alla alternativa drivmedel egentligen ska komma ifrån, då all bensin och diesel ska ersättas med alternativa energikällor fram till år 2050. Hon svarar med ett enda ord: ”Skogen”. Regeringen vill se en övergång till en biobaserad ekonomi. Om målet ska kunna förverkligas, så krävs mer skogsråvara. Det är en av slutsatserna i regeringens nystartade strategiska samverkansprogram – Cirkulär och biobaserad ekonomi. Men företrädare för den svenska skogsindustrin oroar sig för att regeringens linje kommer att leda till råvarubrist. Man...
Bokens titel sammanfattar elegant budskapet: Vi människor bär hela ansvaret för de framtida livsbetingelserna på planeten jorden. Har vi lyckats att hittills hålla dem tillräckligt gynnsamma för en bibehållen artrikedom och välfungerande ekosystem? Det står och väger, för i ökande takt håller vi på att omdana dem och av bara farten utrota mängder av våra medarter. Vår egen succé har inneburit slutet för många djur- och växtarter. Dessutom hänger en stor mängd endast med nöd och näppe kvar, men i så lågt antal att deras genetiska variation är i fara och därmed deras framtid i en ny, skön värld...
Energi kan inte skapas, utan endast omvandlas mellan olika former. Om man vill utvinna energi behöver man därför förstå vilka energiformer en omvandlingsprocess startar och slutar med och om det finns en teknisk lösning för att kunna använda slutformen. Cellandningen startar med socker och slutar med en komplicerad, energirik molekyl, ATP. ATP är inte något vi direkt kan använda oss av med dagens teknik. Därför är konstgjord cellandning inte särskilt användbar i energiutvinningssyfte och utifrån vad jag vet så har ingen försökt skapa konstgjord cellandning. Däremot kan socker omvandlas på...
Trots sin likhet med den vanliga leoparden är snöleoparden närmast släkt med tigern. Den lever i de höga bergen i Centralasien, från Himalaya i söder till de ryska Altajbergen i norr. Snöleoparden finns i tolv länder och utbredningsområdet är fyra gånger större än Sveriges yta: 1,8 miljoner kvadratkilometer. Tack vare förstorade näshålor kan den andas den tunna luften på 5 800 meters höjd över havet. Breda och behårade tassar fungerar som snöskor. Tjock päls gör att den håller sig varm trots extrem kyla och blåst. Snöleoparden är den minst kända av alla de stora rovdjuren. Örjan Johansson –...
Den 14 november 1963 upptäckte kocken på en isländsk fisketrålare en enorm rökpelare utanför Islands sydkust. Båten begav sig genast till platsen i tron att det rörde sig om en brinnande båt som behövde undsättas. Men det visade sig vara ett vulkanutbrott till havs. Sjömännen fick se Surtsey födas, en vulkanö som har blivit något av en helig gral för ekologer som vill undersöka hur djur och växter koloniserar ”jungfrulig mark”, platser som tidigare varit helt utan liv. Magnus Ivarsson är paleobiolog och ingår i ett forskarteam som just nu besöker Surtsey. Men han och hans kolleger är inte...