Annons

biologi

I en hage utanför Uppsala njuter en liten fårflock av det strålande höstvädret. Hagen är omgärdad av kraftiga stängsel med högt monterade eltrådar. Det är för att hålla rovdjuren ute. Ett lodjur angrep gårdens får och getter vid två tillfällen förra vintern. Som en extra säkerhetsåtgärd har gårdens djur nyligen fått två livvakter, Texas och Winter. De är lamadjur. Att skydda boskap med lamadjur är än så länge ovanligt i Sverige, men i bland annat västra USA är det en etablerad metod. Där används lama för att skydda får mot framför allt prärievarg. Lamor behöver inte tränas, men kan behöva...
Flyttfåglar har ett sjätte sinne som hjälper dem att hitta rätt. De kan känna av jordens magnetiska fält och håller på så sätt kursen även en molnig natt utan stjärnor. Men mer exakt hur detta magnetsinne fungerar eller var det sitter är en gåta som många forskare har försökt lösa. Nu har forskare vid Lunds universitet tagit ett steg närmare gåtans lösning genom att studera en grupp proteiner som kallas kryptokromer. De är kända för att reglera dygnsrytmen, men de reagerar även på jordens magnetfält och misstänks därför vara en del av fåglarnas magnetsinne. Lundaforskarna har sett att det i...
För några år sedan fick en bläckfisk med namnet Inky stora rubriker världen över. Han lyckades rymma från det havsmuseum i Nya Zeeland som var hans – uppenbarligen ofrivilliga – hem. Rymningen var elegant. Inky verkar ha noterat att locket på akvariet var slarvigt stängt. Han väntade tills personalen gått hem och klättrade sedan ut ur akvariet och ner på golvet. Han kravlade tvärs över rummet tills han nådde en golvbrunn som mynnade ut i havet via ett långt dräneringsrör. Sedan dess är han försvunnen. Inky var en åttaarmad bläckfisk. De har varken skal eller skelett och är mästare på att...
Sveriges finansminister får en fråga i tv sommaren 2017, om var alla alternativa drivmedel egentligen ska komma ifrån, då all bensin och diesel ska ersättas med alternativa energikällor fram till år 2050. Hon svarar med ett enda ord: ”Skogen”. Regeringen vill se en övergång till en biobaserad ekonomi. Om målet ska kunna förverkligas, så krävs mer skogsråvara. Det är en av slutsatserna i regeringens nystartade strategiska samverkansprogram – Cirkulär och biobaserad ekonomi. Men företrädare för den svenska skogsindustrin oroar sig för att regeringens linje kommer att leda till råvarubrist. Man...
Bokens titel sammanfattar elegant budskapet: Vi människor bär hela ansvaret för de framtida livsbetingelserna på planeten jorden. Har vi lyckats att hittills hålla dem tillräckligt gynnsamma för en bibehållen artrikedom och välfungerande ekosystem? Det står och väger, för i ökande takt håller vi på att omdana dem och av bara farten utrota mängder av våra medarter. Vår egen succé har inneburit slutet för många djur- och växtarter. Dessutom hänger en stor mängd endast med nöd och näppe kvar, men i så lågt antal att deras genetiska variation är i fara och därmed deras framtid i en ny, skön värld...
Energi kan inte skapas, utan endast omvandlas mellan olika former. Om man vill utvinna energi behöver man därför förstå vilka energiformer en omvandlingsprocess startar och slutar med och om det finns en teknisk lösning för att kunna använda slutformen. Cellandningen startar med socker och slutar med en komplicerad, energirik molekyl, ATP. ATP är inte något vi direkt kan använda oss av med dagens teknik. Därför är konstgjord cellandning inte särskilt användbar i energiutvinningssyfte och utifrån vad jag vet så har ingen försökt skapa konstgjord cellandning. Däremot kan socker omvandlas på...