Annons

biologi

Valarna är hovdjur och papayan en senapsväxt. Falkarna är närmare släkt med talgoxar än med hökar. Dna-analyser har ritat om arternas utvecklingsträd. Men Linné hade inte fått allt om bakfoten – mycket av hans systematik håller än.
Ett amerikanskt forskarteam har detaljstuderat honungsbin som lever i Philadelphia, en stad med närmare två miljoner invånare. Forskarnas undersökningar visar att tidigt på våren samlar bina pollen från inhemska växter men ju längre säsongen fortskrider, desto mer beroende blir de av introducerade prydnadsväxter. En annan slutsats är att fleråriga växter är mer betydelsefulla än ett-och tvååriga växter. Forskarna har använt sig av avancerade bikupor som de placerade på tolv olika platser i Philadelphia. Bikuporna hade så kallade pollenfällor som tog regelbundna prover från det pollen som bina...
Vårkollen är ett medborgarforskningsprojekt där frivilliga och professionella samarbetar. Det genomfördes för första gången 2015. Varje år brukar man få in tusentals observationer från hela landet om blommande vitsippor, tussilago, sälg och hägg samt om björkarnas lövsprickning. Genom att samla in vårtecken vid samma tidpunkt under många år kan Svenska Botaniska Föreningen, SBF, i samarbete med forskare från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, analysera hur växterna tar emot våren och om några trender tyder på bestående skillnader. De senaste åtta åren har vitsippornas blomning och björkarnas...
Det finns ungefär 2 400 arter av skorpioner och merparten av dem utsöndrar ett blåaktigt sken i UV-ljus, de fluorescerar. Fenomenet har varit känt i drygt 60 år men har varit svårt att förklara. En teori är att det fungerar som ett slags solskyddsmedel, skorpionerna omvandlar UV-strålning från solen till ofarlig strålning (blått ljus) och skyddar på sätt sitt dna från att skadas. De solkrämer vi använder fungerar på det här sättet. En annan teori är att ljusskenet används vid parningen. Ny förklaring till fluorescensen Tidigare har två fluorescerande ämnen utvunnits ur skorpioners skal. Nu...
Bokens ambition beskrivs i den långa undertiteln: Det dolda mönstret i allt – om vad som förenar möss, människor, megastäder och multinationella företag . Författaren Geoffrey West är en fysiker som blev intresserad av biologins villkor och sadlade om till komplexitetsforskare. Skalning handlar om hur olika mätbara storheter varierar tillsammans med varandra. Däggdjur har till exempel en skalfördel med storlek. Energiförbrukningen blir effektivare för större djur: En människa som väger dubbelt så mycket som sin hund behöver inte dubbelt så mycket mat. Från djur och natur, över fraktaler och...
Jodå, växter stimuleras av atmosfärens stigande koldioxidhalt. Detta har sannolikt bidragit till ökad tillväxt i både skogar och jordbruksområden under de senaste decennierna, globalt sett. Man räknar med att landekosystem tar upp cirka 30 procent av människans koldioxidutsläpp – utan denna effekt skulle alltså halten i atmosfären öka ännu fortare. Högre koldioxidhalt leder dock inte till ökad tillväxt i alla sammanhang. Om tillgången på till exempel näring eller vatten är låg kan stimuleringen utebli. I ett flerårigt experiment med granar i norra Sverige hade dubblerad koldioxidhalt ingen...