Annons

biologi

”Det ligger ett skimmer av sagoväsen över nakensnäckor och deras havslevande släktingar. De befinner sig mellan poesi och verklighet.” Så inleds nästa del av Nationalnyckeln – en serie stora praktböcker som beskriver alla Sveriges flercelliga djur, växter och svampar. Med känselspröt på huvudet kan nakensnäckorna känna smak, lukt och vibrationer. Deras ögon är små fläckar som sitter inbäddade i huden och bara kan skilja på ljus och mörker. Prenumerera på Forskning & Framsteg! Tidskriften med faktakollade och ögonöppnande reportage och vetenskapsnyheter utkommer med 10 nummer per år...
Genom att placera en liten sensor i en hybridasp har forskare för första gången lyckats mäta sockerhalten i saven inuti en levande växt. Tidigare har den typen av mätning krävt att en gren skärs av för att undersöka vätskeinnehållet. Den nya sensorn har redan gett ny kunskap om hur sockernivåerna varierar över dygnet. I tidskriften iScience visar forskarna från Linköpings universitet och Umeå Plant Science Centre till exempel att halten av sackaros ökar på natten. – Sensorn är därmed ett viktigt redskap inom biologisk grundforskning för att studera växternas ämnesomsättning. Socker är också...
Fåglar har många knep för att överleva vinterns kalla, korta dagar. Men ett varmare klimat kan sätta dem ur spel.
Om man sår ett äppelträd tar det kanske 10–15 år innan trädet ger frukt. Men om man ympar ett ungt träd med ympkvistar från ett gammalt träd kan man få äpplen efter 2–4 år. Jag har även sett att rotskott från ett gammalt träd blommar när plantorna bara är cirka 1,5 meter höga. De tror alltså att de har åldern inne. Min fråga är: Var sitter åldern i ett träd? /Tomas Nilsson, Knivsta Svar av Ove Nilsson , professor i växters reproduktionsbiologi, Umeå Plant Science Centre, Sveriges lantbruksuniversitet Det här är en mycket bra fråga som vi ännu inte vet svaret på. Under de senaste 15 åren har...
Varje år dör 700 000 människor av antibiotikaresistenta bakterier. Enligt vissa prognoser kan siffran ha ökat till 10 miljoner år 2050. Boken Bakteriekriget , av den norske författaren och journalisten Erik Martiniussen, är en 400 sidor lång redogörelse för alla de problem som bakterier orsakar, framför allt de antibiotikaresistenta varianterna. Författaren besöker forskare som försöker utveckla nya antibiotika och nya behandlingsformer. Vi får också möta personer som lever med resistenta bakterier i kroppen. De möts av misstro, okunskap, rädsla och utanförskap. Erik Martiniussen besöker...
I mer än 20 år har biologen Johan Eklöf studerat fladdermöss. Det har gjort att han fått upp ögonen för det livsviktiga mörkret. Nu vill han göra människor ­medvetna om faran med ljusföroreningar och få fler att omfamna mörkret. 1 | Varför kallar du boken Mörkermanifestet ? – Jag vill helt enkelt slå ett slag för mörkret. Jag menar att vi ska kunna njuta av mörkret och inte vara rädda för det, och att vi måste bli medvetna om att det inte blir riktigt mörkt längre, att vi belyser bort den här aspekten av våra liv, att vi aldrig använder vårt mörkerseende. Och när man väl blivit medveten om...