Annons

bröstcancer

Precis som med förlagets övriga böcker är målet att presentera medicinska upptäckter för allmänheten på ett lättillgängligt sätt. Här kommer man långt, men inte riktigt ända fram.
- I cellinjer med bröstcancerceller fann vi att den ena genvarianten bildar protein som cellen bryter ner långsamt, med höga och skyddande proteinnivåer som följd.
I ett stort internationellt samarbete mellan 22 forskargrupper har bland andra svenska forskare hittat fem nya genvarianter, markörer, som ökar risken för bröstcancer.
Forskare vid Duke University Medical Center i USA har konstruerat 100 nanometer små ballonger, så kallade liposomer, som består av ett fettlager och en vätskefylld mittpunkt.
Bland de mest kända finns genen BRCA1, som i skadat skick kan leda till cancer i bröst och äggstockar.
I normala celler är människans arvsmassa, DNA, förpackad i 46 kromosomer. I cancerceller, däremot, kan antalet kromosomer vara annorlunda.