Annons

bröstcancer

Som en omvänd hand. Det är ett sätt att beskriva hur Läkemedelsverkets rekommendationer för östrogenbehandling nu har ändrats. I mitten av december 2003 skickades nya förskrivningsråd ut till Sveriges läkare. - Vi anser det fastslaget att vad gäller långtidsbehandling med östrogen mot benskörhet så överstiger riskerna nyttan, säger Viveca Odlind, professor i gynekologi vid Läkemedelsverket. Hon ger ett räkneexempel: Om tusen 50-åriga kvinnor behandlas med östrogen mot benskörhet i tio år förhindras 2 benbrott. Under samma tid ökar antalet fall av bröstcancer med ungefär 6 fall i gruppen...
Hos kvinnor är hjärt-kärlsjukdom i dag den vanligaste dödsorsaken och drabbar 47 procent av alla kvinnor. Det kan jämföras med de 5 procent som dör i bröstcancer.
Tidigare har läkare hoppats att långtidsbehandling med det kvinnliga könshormonet östrogen skulle kunna utgöra ett skydd mot uppkomst av hjärt-kärlsjukdomar.
Hur djuren utfodras och tas om hand är viktigt för köttets kvalitet. Men djurhållningen är bara en del i ett komplext sammanhang där allt från avel till matlagning ingår.
En kvinna som har en nära anhörig - mor, syster eller dotter - med bröstcancer löper viss ökad risk att själv drabbas av sjukdomen.
Nära 50 000 norska kvinnor svarade i början av 1990-talet på ett frågeformulär om nuvarande och tidigare matvanor.