Annons

Carl von Linné

I lejongap, som är närbesläktad med gulsporre, finns en mutation som ger upphov till liknande peloriska blommor och det är känt vilken gen som förändrats.
En efter en föll folkrepublikerna i Östeuropa och ersattes av parlamentariska demokratier. När Sovjetunionen upplöstes i ett femtontal stater utspelades världshistoria i realtid framför våra ögon.
Fotografen Helene Schmitz kommer i januari 2007 ut med en bok om hur Linné tänkte när han skapade sexualsystemet, System och passion - Linnés dröm om växternas ordning.
Växtvärldens mest kända mutation är en gulsporre med kraftigt förändrade blommor.
Det visar sig att det finns både en hel del ny forskning att rapportera och möjligheter att belysa kända omständigheter på ett annorlunda sätt.
Våra begrepp är i ständig rörelse, laddade med motsägelser. Så är det med ord som biologi och evolution.